Библиографическая база: Статьи

Независимый Азербайджан

Электронный ресурс «Независимый Азербайджан» отражает историю нашей государственности, проделанную работу в области защиты и укрепления государственной независимости и интеграции в мировое сообщество, демократического и правового государственного строительства, успехи, достигнутые в результате социально-экономических реформ. В электронном ресурсе собраны документы, посвященные восстановлению государственных атрибутов, а также документы касательно формирования государственного строя.  Пользователям также представлена хронология важнейших событий, охватывающая период до и после обретения независимости.
В разделе «Электронные ресурсы» представлены электронные версии книг и статей, отражающих различные области государственного строительства. В разделе «Библиография» пользователям представлена библиография авторефератов, газетных и журнальных статей, также книг, отражающих жизнь независимого Азербайджана. В разделе «Фотогалерея» представлена фотохроника исторического пути нашего народа.

azru

Əliyeva, İradə. Böyük tarixdən başlanan Zəfər yolu: 1993-cü il 24 iyun tarixi Azərbaycanın dövlətçilik salnaməsinin şərəfli səhifələrindəndir / İ. Əliyeva // Azərbaycan.- 2024.- 23 iyun.- № 129.- S. 4.

Kamal, Mustafa. Müstəqillik tariximizin əbədi ulu öndər səhifəsi / M. Kamal // Respublika.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 13.

Məmmədov, Nuru. Qurtuluş hərəkatının rəhbəri, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi / N. Məmmədov // Respublika.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 6. 

Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günü təntənələri // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 11.

Əliyeva, İradə. Qurtuluş missiyası: Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanı məhvolma təhlükəsindən xilas etdi / İ. Əliyeva // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 14.

Qurbanov, Habil. Əbədi Qurtuluş / H. Qurbanov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 13.

Xudadanov, Araz. Böyük uğurların başlanğıcı: əbədi müstəqillik və azadlıq yolu / A. Xudadanov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 12.

Əsgərov, Bəxtiyar. Qurtuluşdan Zəfərə: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Azərbaycan bayrağının dalğalanması milli qurtuluşun ən möhtəşəm təntənəsidir / B. Əsgərov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 11.

Məhərrəmov, Bəhruz. Müasir dövlətçilik təfəkkürümüzün banisi / B. Məhərrəmov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 9.

Qasımlı, Musa. Müstəqillik tarixinin ilk dönüş anı / M. Qasımlı // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 9.

Osmanov, Cavid. Qüdrətli dövlətçiliyin başlanğıc məqamı / C. Osmanov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 8.

Hüseynova, Sevinc. Tariximizin şanlı səhifəsi / S. Hüseynova // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 8.

Бабазаде, Абульфаз. Сила воли лидера: Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в судьбе азербайджанского народа: [беседа с председателем Комитета здравоохранения Милли Меджлиса, академиком Ахлиманом Амирслановым] / А. Бабазаде // Бакинский рабочий.- 2024.- 15 июня.- № 108.- С. 4.

Гасанов, Раван. Масштаб личности в великих делах: Гейдар Алиев. Уникальный человек, сотворивший себ / Р. Гасанов // Бакинский рабочий. - 2024.- 15 июня.- № 108.- С. 4.

Rzayev, Tahir. Qurtuluşdan başlanan yol uğurla davam edir / T. Rzayev // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 7.

Fətəliyeva, Sevinc. Qurtuluş məfkurəsi / S. Fətəliyeva // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 7. 

Qurbanov, Sadiq. Müstəqillik mübarizəsinin Milli Qurtuluş zirvəsi / S. Qurbanov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 6.

İyunun 15-i demokratik Azərbaycanın müstəqil hüquqi dövlət quruculuğu prosesinin başlanğıc tarixidir // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 4. 

Pərvanə. Müstəqillik tarixinin ilk dönüş anı - 15 iyun Milli Qurtuluş Günü / Pərvanə // 525-ci qəzet.- 2024.- 15 iyun.- № 106.- S. 6.

Cəfərli, Rəşad. Milli Məclisin iclasında: müasir müstəqil Azərbaycan dövləti Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsidir / R. Cəfərli // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 3.

Fərəcov, Ədalət. Azərbaycanda müstəqilliyin xilas günü / Ə. Fərəcov, S. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 7.

İsgəndərov, Anar. Xilaskarlıq missiyası / A. İsgəndərov // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 6.

Hacıyev, İsmayıl. Azərbaycanın gerçək müstəqilliyinin başlanğıc günü / İ. Hacıyev // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 5.

Amaşov, Əflatun. Qurtuluş missiyasından Zəfər salnaməsinə şanlı yol / Ə. Amaşov // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 1,4.

Bayramova, Zümrüd. 15 İyun – Qurtuluşdan Zəfərə! / Z. Bayramova // Səs.- 2024.- 15 iyun.- № 107.- S. 3.

Orucova, Nigar. Qurtuluş məfkurəsi: müstəqillik tariximizin dönüş nöqtəsi / N. Orucova // İki sahil.- 2024.- 15 iyun.- № 107.- S. 5.

Məhəbbətoğlu, Qvami. Çağdaş tariximizin 15 iyun salnaməsi / Q. Məhəbbətoğlu // İki sahil.- 2024.- 15 iyun.- № 107.- S. 4. 

Əliyeva, Yeganə. Güclü Azərbaycan həmişə hədəfimiz olub: Milli Qurtuluş Günündən başlanan inkişaf yolu Azərbaycanı tarixi Zəfərə, ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpa edilməsinə qovuşdurdu / Y. Əliyeva // İki sahil.- 2024.- 15 iyun.- № 107.- S. 2.

Əliyev, Azad. Tariximizə qızıl hərflərlə yazılan gün: 15 iyun Azərbaycan xalqı, dövləti üçün qaranlıqdan aydınlığa, uçurumdan zirvələrə, məğlubiyyətdən qələbəyə, inamsızlıqdan ümidə aparan yolun başlanğıcıdır. Bu tarix bir xalqın taleyinin iki fərqli hissəsini birləşdirir / A. Əliyev // Kaspi.- 2024.- 15 iyun.- № 22.- S. 3.

Hüseynli, Alim. Azərbaycan müstəqillik tarixi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır / A. Hüseynli // Olaylar.- 2024.- 14-20 iyun.- № 20.- S. 5.

Rəfiyev, Akif. Müstəqilliyimizin memarı / A. Rəfiyev // 525-ci qəzet.- 2024.- 14 iyun.- № 105.- S. 9. 

Rəhimova, Ülviyyə. Azərbaycan obrazı xarici siyasi diskursda: "Müstəqillik dövründə ingilisdilli mətbuatda Azərbaycan obrazı" kitabı aktual nəşr kimi xüsusi önəm kəsb edir / Ü. Rəhimova // 525-ci qəzet.- 2024.- 4 iyun.- № 97.- S. 12.

Hüseynov, Rəşid. "İstiqlal Bəyannaməsi", Müstəqillik haqqında Konstitusiya Aktı və üçrəngli bayrağın mənəvi işığı / R. Hüseynov // Hərbi and.- 2024.- 31 may.- № 19.- S. 9.

Abdullayev, Mübariz. Sonsuz qürur mənbəyimiz - müstəqilliyimiz! / M. Abdullayev // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 28 may.- № 94.- S. 5.

Yaqubqızı, Ramidə. Suveren Azərbaycan öz taleyinin sahibidir / R. Yaqubqızı // Respublika.- 2024.- 28 may.- № 111.- S. 10

Baxşəliyev, Rəşad. 106 yaşlı müstəqillik: Azərbaycan ilk dəfə bu milli bayramı suverenliyini tam təmin etmiş ölkə kimi qeyd edir / R. Baxşəliyev // Azərbaycan.- 2024.- 28 may.- № 111.- S. 1,13.

Veysova, Səadət. Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir, sarsılmazdır / S. Veysova // Azərbaycan.- 2024.- 28 may.- № 111.- S. 11.

Əsədov, Eldar. Müstəqillik tariximiz ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır / E. Əsədov // İki sahil.- 2024.- 10 may.- № 82.- S. 13.

Qurbanov, Sadiq. Ulu öndərin həyatının əsas qayəsi Azərbaycanın müstəqilliyi idi / S. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 8.

Нуриев, Самир. Независимый и целостный Азербайджан - это торжество политического наследия Гейдара Алиева / С. Нуриев // Бакинский рабочий.- 2024.- 10 мая.- № 83.- С. 3-4.

Nuriyev, Samir. Müstəqil və bütöv Azərbaycan Heydər Əliyev siyasi irsinin təntənəsidir / S. Nuriyev // Xalq qəzeti.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 1,3-4.

Hüseynova, Lalə. Heydər Əliyev müasir müstəqil Azərbaycanın qurucusudur / L. Hüseynova // Azərbaycan ordusu.- 2024.- 8 may.- № 33.- S. 4.

Vəliyev, Xanlar. Müasir Azərbaycan – ata dühası və oğul müdrikliyi vəhdətinin şah əsəri / X. Vəliyev // Respublika.- 2024.- 8 may.- № 94.- S. 6.

Bayramova, Zümrüd. Müstəqil Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığı: Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycanda heç bir senzura yoxdur, azad internet, yüzlərlə media orqanı fəaliyyət göstərir" / Z. Bayramova // Səs.- 2024.- 4 may.- № 78.- S. 11.

Нуриева, Тамилла. Архитектор независимого Азербайджана: Гейдар Алиев - основоположник идеи азербайджанства как фундамента национального возрождения / Т. Нуриева // Каспiй.- 2024.- 4 мая.- № 16.- С. 8-9.

Məmmədov, Məşhur. Müstəqil və müasir Azərbaycanın qurucusu / M. Məmmədov // Respublika.- 2024.- 1 may.- № 88.- S. 6.

Vəliyev, Fəxrəddin. Güclü, qüdrətli, qalib Azərbaycan hər birimizin qürur mənbəyidir / F. Vəliyev // Respublika.- 2024.- 30 aprel.- № 87.- S. 5.

Məmmədov, Nuru. Milli ideologiya və ideyalar / N. Məmmədov // Respublika.- 2024.- 30 aprel.- № 87.- S. 3.

Adıgözəlov, Kamal. Yeni tarixi mərhələdə Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri / K. Adıgözəlov // Türküstan qəzeti.- 2024.- 30 aprel-6 may.- № 16.- S. 8-9.

Qurbanov, Füzuli. Yeni tarixi mərhələdə milli ideya / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 30 aprel.- № 87.- S. 6.

Abdullayeva, Şəhla. Ümummilli liderin görmək istədiyi Azərbaycan / Ş. A. Abdullayeva // Respublika.- 2024.- 25 aprel.- № 83.- S. 15.

Qurbanqızı, Zümrüd. Möcüzələr adası Azərbaycan: ötən 20 ildə ölkəmiz həm də Avropanın qaz ixracatçısına çevrilib / Z. Qurbanqızı // Respublika.- 2024.- 24 aprel.- № 82.- S. 7.

Əliyev, Azad. Hədəfə doğru növbəti addım: artıq müstəqil Azərbaycan dövlətinin suveren ərazilərində yad ölkələrin heç bir hərbi birləşməsi olmayacaq. Rusiya sülhməramlı qüvvələri ölkəmizi tərk etməyə başlayıb. Özü də vaxtından əvvəl... / A. Əliyev // Kaspi.- 2024.- 20 aprel.- № 14.- S. 3.

Feyizli, Mübariz. Daim yenilənən "Yeni Azərbaycan" / M. Feyizli // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 10 aprel.- № 63.- S. 5.

Adıgözəlov, Kamal. Yeni tarixi mərhələdə Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri / K. Adıgözəlov // Türküstan qəzeti.- 2024.- 9-15 aprel.- № 13.- S. 8-9.

Adıgözəlov, Kamal. Yeni tarixi mərhələdə Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri / K. Adıgözəlov // Türküstan qəzeti.- 2024.- 19 mart-1 aprel.- № 11.- S. 8-9.

Əliyeva, Mehparə. Müstəqillik yolunda cəsarətli addım: 14 mart 1991-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan MR-in Ali Məclisi SSRİ-nin saxlanılmasına dair Ümumittifaq referendumunda Muxtar Respublikanın iştirak etməməsi barədə qərar qəbul edib / M. Əliyeva // Respublika.- 2024.- 14 mart.- № 57.- S. 6

İsmayıl, Adəm. Ahəngdar inkişafın yeni dövrü / A. İsmayıl // Respublika.- 2024.- 5 mart.- № 50.- S. 3.

Qurbanov, Füzuli. Suveren dövlətin hüquqi toxunulmazlığı / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 5 mart.- № 50.- S. 6. 

Qurbanov, Füzuli. Suveren dövlətin hüquqi toxunulmazlığı: Azərbaycan nümunəsində / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 3 mart.- № 49.- S. 6.

Vəliyev, Ağalar. Ölkənin hərtərəfli inkişafı iqtisadi siyasətimizin əsasıdır / A. Vəliyev // Milli Məclis.- 2023.- № 1/2.- S. 54-57.

Kamal, Mustafa. Müstəqil Azərbaycanın dünyaya açılan hava qapıları / M. Kamal // Respublika.- 2024.- 4 fevral.- № 24.- S. 1,11.

İsmayılqızı, Xuraman. İnkişafın Azərbaycan modeli: güclü iqtisadiyyat, təkmil sosial siyasət: qüdrətli dövlət və yüksək rifah naminə həyata keçirilən "Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər"də ölkəmizin əsas inkişaf istiqamətləri öz əksini tapıb / X. İsmayılqızı // İki sahil.- 2024.- 31 yanvar.- № 18.- S. 5.

İsmayılqızı, Xuraman. Müstəqil Azərbaycan gəncliyinin ən ümdə vəzifələri...: Azərbaycançılığa sadiqlik, ölkəmizin qüdrətllənməsi naminə fəallıq / X. İsmayılqızı // İki sahil.- 2024.- 31 yanvar.- № 18.- S. 4. 

Baxşəliyev, Rəşad. Milli yüksəliş və tərəqqi dövrü: siyasi və iqtisadi müstəqillik Azərbaycanı güc və söz sahibinə çevirib / R. Baxşəliyev // Azərbaycan.- 2024.- 23 yanvar.- № 13.- S. 10.

Eldarqızı, Nəzrin. Müstəqilliyimizin müqəddəs rəmzi: [1993-cü il yanvarın 19-da Azərbaycan parlamenti "Dövlət gerbi haqqında" Konstitusiya Qanununu qəbul edib] / N. Eldarqızı // Respublika.- 2024.- 19 yanvar.- № 11.- S. 1,8.

Əlizadə, Hüsniyyə. Müstəqilliyimizin memarı / H. Əlizadə // Ədalət.- 2024.- 12 yanvar. - № 1.- S. 7.