Библиографическая база: Статьи

Армянские преступления: Геноцид. Депортация. Террор

Представленное пользователям интернета электронное издание «Армянские преступления: Геноцид. Депортация. Террор», подготовлено на основе архивных документов, материалов периодической печати и статей отдельных исследователей, составлено на азербайджанском и русском языках. Собранные в электронном издании материалы подтверждают, что настоящий геноцид был совершен в 1905-1906 гг., во время Первой Мировой войны и в 1918-1920 годах в Восточной Анатолии и на территории Азербайджана против тюркско-мусульманского населения. 
Электронное издание состоит из семи разделов. В ресурсе собрано 200 книг и полный текст около 300 статей на разных языках, более 400 книг и авторефератов по тематике проекта, а также библиография более двух тысяч статей избранных из газетных и журнальных материалов.

azru

Müşfiq, Şahanə. Qanlı tarixin başladığı gün- 20 fevral: hər şeyin başladığı, çox şeyin də bitdiyi o məşum gün...: [36 il öncənin 20 fevral günü...] / Ş. Müşfiq // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 20 fevral.- № 32.- S. 7.

Əliyeva, Mehparə. Erməni vandalizmini unutmamalıyıq / M. Əliyeva // Respublika.- 2024.- 17 fevral.- № 36.- S. 10.

Alıoğlu, Salman. Qaradağlı faciəsi şəhidlər və şahidlər / S. Alıoğlu // Respublika.- 2024.- 17 fevral.- № 36.- S. 1,10.

Зверства "Дашнакцутюн" в Баку // Новое время.- 2024.- 14 февраля.- № 198.- С. 13. 

Kərimov, Yaşar. Qərbi azərbaycanlıların hüquqları təmin edilməlidir: XX əsrin bəlası - Deportasiya / Y. Kərimov // Respublika.- 2024.- 12 fevral.- № 31.- S. 5.

Pərvanə. Ermənistanın müharibə cinayətlərinin əyani sübutu - kütləvi məzarlıqlar / Pərvanə // 525-ci qəzet.- 2024.- 10 fevral.- № 26.- S. 5.

Ələddinqızı, Nəzakət. Ermənilərin tarixi cinayətləri / N. Ələddinqızı // Səs.- 2024.- 10 fevral.- № 26.- S. 8-9.

Lələdağ, Əvəz Mahmud. Qərbi Azərbaycanda hayların törətdikləri qırğınlar / Ə. M. Lələdağ // Vedibasar.- 2024.- 8-29 fevral.- № 3/4.- S. 6-7.

Qərbi Azərbaycan tarixi Azərbaycan torpağıdır və o torpaqlara qayıtmaq xalqımızın hüququdur: XX əsrin bəlası - Deportasiya: [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun "Qərbi Azərbaycan tarixi" şöbəsinin müdiri Cəbi Bəhramovla müsahibə] // Vedibasar.- 2024.- 8-29 fevral.- № 3/4.- S. 3.

Əliyev, İlham. Bəşəriyyətin ən dəhşətli soyqırımı - Xocalı / İ. Əliyev // Səs.- 2024.- 7 fevral.- № 23.- S. 6.

Rzayeva, Aynur. Dünya birliyi Qərbi Azərbaycana Qayıdış Konsepsiyasına dəstək verməlidir: XX əsrin bəlası - Deportasiya / A. Rzayeva // Respublika.- 2024.- 7 fevral.- № 26.- S. 4.

Rza, Zahid. Qərbi Azərbaycan: o gün uzaqda deyil…: 1920-ci ildən etibarən sovet Ermənistanının azərbaycanlılara qarşı deportasiya siyasəti "dostluq", "beynəlmiləlçilik" pərdəsi altında davam etdirilib / Z. Rza // İki sahil.- 2024.- 1 fevral.- № 19.- S. 7.

İsmayılov, Elçin. Qərbi Azərbaycan toponimlərinin taleyi faktların dili ilə - Zəngəzur mahalı: XX əsrin bəlası - Deportasiya / E. İsmayılov // Respublika.- 2024.- 30 yanvar.- № 19.- S. 9.

Ələddinqızı, Nəzakət. Qərbi Azərbaycandan qovulan ilk azərbaycanlılar: Prezident İlham Əliyev: "Qərbi azərbaycanlılar qanunsuz olaraq dəfələrlə deportasiyaya məruz qalmış toplumdur" / N. Ələddinqızı // Səs.- 2024.- 25 yanvar.- № 14.- S. 7. 

Qərbi Azərbaycan tarixi Azərbaycan torpağıdır və o torpaqlara qayıtmaq xalqımızın hüququdur: XX əsrin bəlası – Deportasiya: [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun "Qərbi Azərbaycan tarixi" şöbəsinin müdiri Cəbi Bəhramovun müsahibəsi] // Respublika.- 2024.- 24 yanvar.- № 14.- S. 4. 

Orucova, Nigar. Qərbi Azərbaycan: doğma yurdumuz öz əzəli sahiblərini gözləyir: Qayıdış Konsepsiyası bizi addım-addım strateji hədəfə yaxınlaşdırır / N. Orucova // İki sahil.- 2024.- 23 yanvar.- № 12.- S. 6.

Bayramova, Yeganə. Ermənilərin törətdiyi terrordan 32 il ötür! / Y. Bayramova // Yeni Azərbaycan.- 2023.- 8 yanvar.- № 1.- S. 4. 

Lələdağ, Əvəz Mahmud. Qərbi Azərbaycanda hayların törətdikləri qırğınlar / Ə. M. Lələdağ // Vedibasar.- 2024.- 7-31 yanvar.- № 1/2.- S. 7.