Bibliographic Database: Articles

Independent Azerbaijan

An e-resource titled “Independent Azerbaijan represents the history of statehood, the huge works done on protection and strengthening of the state independence and integration to the world community, democratic and legal statehood and the achievements succeeded throughout of these independent years as a result of the reforms implemented in social-economic field. The project includes the documents about restoration of national symbols and basics of the formation of statehood as well. The users are also offered the chronology of significant events happened before and after gaining the independence.
The chapter “E-resources” represents digital versions of the books and articles containing different areas of statehood. The chapter “Bibliography” offers the readers the bibliography of the books, newspapers and magazine articles, abstracts on various fields of the life of independent Azerbaijan. The chapter “Photo gallery” contains the pictorial review of various periods of Azerbaijan’s historical past.

azru

Əliyeva, İradə. Böyük tarixdən başlanan Zəfər yolu: 1993-cü il 24 iyun tarixi Azərbaycanın dövlətçilik salnaməsinin şərəfli səhifələrindəndir / İ. Əliyeva // Azərbaycan.- 2024.- 23 iyun.- № 129.- S. 4.

Kamal, Mustafa. Müstəqillik tariximizin əbədi ulu öndər səhifəsi / M. Kamal // Respublika.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 13.

Məmmədov, Nuru. Qurtuluş hərəkatının rəhbəri, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi / N. Məmmədov // Respublika.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 6. 

Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günü təntənələri // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 11.

Əliyeva, İradə. Qurtuluş missiyası: Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanı məhvolma təhlükəsindən xilas etdi / İ. Əliyeva // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 14.

Qurbanov, Habil. Əbədi Qurtuluş / H. Qurbanov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 13.

Xudadanov, Araz. Böyük uğurların başlanğıcı: əbədi müstəqillik və azadlıq yolu / A. Xudadanov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 12.

Əsgərov, Bəxtiyar. Qurtuluşdan Zəfərə: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Azərbaycan bayrağının dalğalanması milli qurtuluşun ən möhtəşəm təntənəsidir / B. Əsgərov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 11.

Məhərrəmov, Bəhruz. Müasir dövlətçilik təfəkkürümüzün banisi / B. Məhərrəmov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 9.

Qasımlı, Musa. Müstəqillik tarixinin ilk dönüş anı / M. Qasımlı // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 9.

Osmanov, Cavid. Qüdrətli dövlətçiliyin başlanğıc məqamı / C. Osmanov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 8.

Hüseynova, Sevinc. Tariximizin şanlı səhifəsi / S. Hüseynova // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 8.

Бабазаде, Абульфаз. Сила воли лидера: Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в судьбе азербайджанского народа: [беседа с председателем Комитета здравоохранения Милли Меджлиса, академиком Ахлиманом Амирслановым] / А. Бабазаде // Бакинский рабочий.- 2024.- 15 июня.- № 108.- С. 4.

Гасанов, Раван. Масштаб личности в великих делах: Гейдар Алиев. Уникальный человек, сотворивший себ / Р. Гасанов // Бакинский рабочий. - 2024.- 15 июня.- № 108.- С. 4.

Rzayev, Tahir. Qurtuluşdan başlanan yol uğurla davam edir / T. Rzayev // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 7.

Fətəliyeva, Sevinc. Qurtuluş məfkurəsi / S. Fətəliyeva // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 7. 

Qurbanov, Sadiq. Müstəqillik mübarizəsinin Milli Qurtuluş zirvəsi / S. Qurbanov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 6.

İyunun 15-i demokratik Azərbaycanın müstəqil hüquqi dövlət quruculuğu prosesinin başlanğıc tarixidir // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 4. 

Pərvanə. Müstəqillik tarixinin ilk dönüş anı - 15 iyun Milli Qurtuluş Günü / Pərvanə // 525-ci qəzet.- 2024.- 15 iyun.- № 106.- S. 6.

Cəfərli, Rəşad. Milli Məclisin iclasında: müasir müstəqil Azərbaycan dövləti Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsidir / R. Cəfərli // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 3.

Fərəcov, Ədalət. Azərbaycanda müstəqilliyin xilas günü / Ə. Fərəcov, S. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 7.

İsgəndərov, Anar. Xilaskarlıq missiyası / A. İsgəndərov // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 6.

Hacıyev, İsmayıl. Azərbaycanın gerçək müstəqilliyinin başlanğıc günü / İ. Hacıyev // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 5.

Amaşov, Əflatun. Qurtuluş missiyasından Zəfər salnaməsinə şanlı yol / Ə. Amaşov // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 1,4.

Bayramova, Zümrüd. 15 İyun – Qurtuluşdan Zəfərə! / Z. Bayramova // Səs.- 2024.- 15 iyun.- № 107.- S. 3.

Orucova, Nigar. Qurtuluş məfkurəsi: müstəqillik tariximizin dönüş nöqtəsi / N. Orucova // İki sahil.- 2024.- 15 iyun.- № 107.- S. 5.

Məhəbbətoğlu, Qvami. Çağdaş tariximizin 15 iyun salnaməsi / Q. Məhəbbətoğlu // İki sahil.- 2024.- 15 iyun.- № 107.- S. 4. 

Əliyeva, Yeganə. Güclü Azərbaycan həmişə hədəfimiz olub: Milli Qurtuluş Günündən başlanan inkişaf yolu Azərbaycanı tarixi Zəfərə, ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpa edilməsinə qovuşdurdu / Y. Əliyeva // İki sahil.- 2024.- 15 iyun.- № 107.- S. 2.

Əliyev, Azad. Tariximizə qızıl hərflərlə yazılan gün: 15 iyun Azərbaycan xalqı, dövləti üçün qaranlıqdan aydınlığa, uçurumdan zirvələrə, məğlubiyyətdən qələbəyə, inamsızlıqdan ümidə aparan yolun başlanğıcıdır. Bu tarix bir xalqın taleyinin iki fərqli hissəsini birləşdirir / A. Əliyev // Kaspi.- 2024.- 15 iyun.- № 22.- S. 3.

Hüseynli, Alim. Azərbaycan müstəqillik tarixi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır / A. Hüseynli // Olaylar.- 2024.- 14-20 iyun.- № 20.- S. 5.

Rəfiyev, Akif. Müstəqilliyimizin memarı / A. Rəfiyev // 525-ci qəzet.- 2024.- 14 iyun.- № 105.- S. 9. 

Rəhimova, Ülviyyə. Azərbaycan obrazı xarici siyasi diskursda: "Müstəqillik dövründə ingilisdilli mətbuatda Azərbaycan obrazı" kitabı aktual nəşr kimi xüsusi önəm kəsb edir / Ü. Rəhimova // 525-ci qəzet.- 2024.- 4 iyun.- № 97.- S. 12.

Hüseynov, Rəşid. "İstiqlal Bəyannaməsi", Müstəqillik haqqında Konstitusiya Aktı və üçrəngli bayrağın mənəvi işığı / R. Hüseynov // Hərbi and.- 2024.- 31 may.- № 19.- S. 9.

Abdullayev, Mübariz. Sonsuz qürur mənbəyimiz - müstəqilliyimiz! / M. Abdullayev // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 28 may.- № 94.- S. 5.

Yaqubqızı, Ramidə. Suveren Azərbaycan öz taleyinin sahibidir / R. Yaqubqızı // Respublika.- 2024.- 28 may.- № 111.- S. 10

Baxşəliyev, Rəşad. 106 yaşlı müstəqillik: Azərbaycan ilk dəfə bu milli bayramı suverenliyini tam təmin etmiş ölkə kimi qeyd edir / R. Baxşəliyev // Azərbaycan.- 2024.- 28 may.- № 111.- S. 1,13.

Veysova, Səadət. Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir, sarsılmazdır / S. Veysova // Azərbaycan.- 2024.- 28 may.- № 111.- S. 11.

Əsədov, Eldar. Müstəqillik tariximiz ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır / E. Əsədov // İki sahil.- 2024.- 10 may.- № 82.- S. 13.

Qurbanov, Sadiq. Ulu öndərin həyatının əsas qayəsi Azərbaycanın müstəqilliyi idi / S. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 8.

Нуриев, Самир. Независимый и целостный Азербайджан - это торжество политического наследия Гейдара Алиева / С. Нуриев // Бакинский рабочий.- 2024.- 10 мая.- № 83.- С. 3-4.

Nuriyev, Samir. Müstəqil və bütöv Azərbaycan Heydər Əliyev siyasi irsinin təntənəsidir / S. Nuriyev // Xalq qəzeti.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 1,3-4.

Hüseynova, Lalə. Heydər Əliyev müasir müstəqil Azərbaycanın qurucusudur / L. Hüseynova // Azərbaycan ordusu.- 2024.- 8 may.- № 33.- S. 4.

Vəliyev, Xanlar. Müasir Azərbaycan – ata dühası və oğul müdrikliyi vəhdətinin şah əsəri / X. Vəliyev // Respublika.- 2024.- 8 may.- № 94.- S. 6.

Bayramova, Zümrüd. Müstəqil Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığı: Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycanda heç bir senzura yoxdur, azad internet, yüzlərlə media orqanı fəaliyyət göstərir" / Z. Bayramova // Səs.- 2024.- 4 may.- № 78.- S. 11.

Нуриева, Тамилла. Архитектор независимого Азербайджана: Гейдар Алиев - основоположник идеи азербайджанства как фундамента национального возрождения / Т. Нуриева // Каспiй.- 2024.- 4 мая.- № 16.- С. 8-9.

Məmmədov, Məşhur. Müstəqil və müasir Azərbaycanın qurucusu / M. Məmmədov // Respublika.- 2024.- 1 may.- № 88.- S. 6.

Vəliyev, Fəxrəddin. Güclü, qüdrətli, qalib Azərbaycan hər birimizin qürur mənbəyidir / F. Vəliyev // Respublika.- 2024.- 30 aprel.- № 87.- S. 5.

Məmmədov, Nuru. Milli ideologiya və ideyalar / N. Məmmədov // Respublika.- 2024.- 30 aprel.- № 87.- S. 3.

Adıgözəlov, Kamal. Yeni tarixi mərhələdə Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri / K. Adıgözəlov // Türküstan qəzeti.- 2024.- 30 aprel-6 may.- № 16.- S. 8-9.

Qurbanov, Füzuli. Yeni tarixi mərhələdə milli ideya / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 30 aprel.- № 87.- S. 6.

Abdullayeva, Şəhla. Ümummilli liderin görmək istədiyi Azərbaycan / Ş. A. Abdullayeva // Respublika.- 2024.- 25 aprel.- № 83.- S. 15.

Qurbanqızı, Zümrüd. Möcüzələr adası Azərbaycan: ötən 20 ildə ölkəmiz həm də Avropanın qaz ixracatçısına çevrilib / Z. Qurbanqızı // Respublika.- 2024.- 24 aprel.- № 82.- S. 7.

Əliyev, Azad. Hədəfə doğru növbəti addım: artıq müstəqil Azərbaycan dövlətinin suveren ərazilərində yad ölkələrin heç bir hərbi birləşməsi olmayacaq. Rusiya sülhməramlı qüvvələri ölkəmizi tərk etməyə başlayıb. Özü də vaxtından əvvəl... / A. Əliyev // Kaspi.- 2024.- 20 aprel.- № 14.- S. 3.

Feyizli, Mübariz. Daim yenilənən "Yeni Azərbaycan" / M. Feyizli // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 10 aprel.- № 63.- S. 5.

Adıgözəlov, Kamal. Yeni tarixi mərhələdə Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri / K. Adıgözəlov // Türküstan qəzeti.- 2024.- 9-15 aprel.- № 13.- S. 8-9.

Adıgözəlov, Kamal. Yeni tarixi mərhələdə Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri / K. Adıgözəlov // Türküstan qəzeti.- 2024.- 19 mart-1 aprel.- № 11.- S. 8-9.

Əliyeva, Mehparə. Müstəqillik yolunda cəsarətli addım: 14 mart 1991-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan MR-in Ali Məclisi SSRİ-nin saxlanılmasına dair Ümumittifaq referendumunda Muxtar Respublikanın iştirak etməməsi barədə qərar qəbul edib / M. Əliyeva // Respublika.- 2024.- 14 mart.- № 57.- S. 6

İsmayıl, Adəm. Ahəngdar inkişafın yeni dövrü / A. İsmayıl // Respublika.- 2024.- 5 mart.- № 50.- S. 3.

Qurbanov, Füzuli. Suveren dövlətin hüquqi toxunulmazlığı / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 5 mart.- № 50.- S. 6. 

Qurbanov, Füzuli. Suveren dövlətin hüquqi toxunulmazlığı: Azərbaycan nümunəsində / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 3 mart.- № 49.- S. 6.

Vəliyev, Ağalar. Ölkənin hərtərəfli inkişafı iqtisadi siyasətimizin əsasıdır / A. Vəliyev // Milli Məclis.- 2023.- № 1/2.- S. 54-57.

Kamal, Mustafa. Müstəqil Azərbaycanın dünyaya açılan hava qapıları / M. Kamal // Respublika.- 2024.- 4 fevral.- № 24.- S. 1,11.

İsmayılqızı, Xuraman. İnkişafın Azərbaycan modeli: güclü iqtisadiyyat, təkmil sosial siyasət: qüdrətli dövlət və yüksək rifah naminə həyata keçirilən "Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər"də ölkəmizin əsas inkişaf istiqamətləri öz əksini tapıb / X. İsmayılqızı // İki sahil.- 2024.- 31 yanvar.- № 18.- S. 5.

İsmayılqızı, Xuraman. Müstəqil Azərbaycan gəncliyinin ən ümdə vəzifələri...: Azərbaycançılığa sadiqlik, ölkəmizin qüdrətllənməsi naminə fəallıq / X. İsmayılqızı // İki sahil.- 2024.- 31 yanvar.- № 18.- S. 4. 

Baxşəliyev, Rəşad. Milli yüksəliş və tərəqqi dövrü: siyasi və iqtisadi müstəqillik Azərbaycanı güc və söz sahibinə çevirib / R. Baxşəliyev // Azərbaycan.- 2024.- 23 yanvar.- № 13.- S. 10.

Eldarqızı, Nəzrin. Müstəqilliyimizin müqəddəs rəmzi: [1993-cü il yanvarın 19-da Azərbaycan parlamenti "Dövlət gerbi haqqında" Konstitusiya Qanununu qəbul edib] / N. Eldarqızı // Respublika.- 2024.- 19 yanvar.- № 11.- S. 1,8.

Əlizadə, Hüsniyyə. Müstəqilliyimizin memarı / H. Əlizadə // Ədalət.- 2024.- 12 yanvar. - № 1.- S. 7.