Biblioqrafik Baza: Məqalələr

Türk xalqlarının kitab abidələri. Elektron kitabxana

Prezident Kitabxanasının əməkdaşları türkdilli dövlətlərin mədəni irsinin bir hissəsi olan kitab abidələrinin Kitabxananın fonduna daxil olan nümunələrinin elektron versiyalarını hazırlayaraq, bir qisminin isə elektron versiyalarını internet məkanından toplayaraq “Türk xalqlarının kitab abidələri” Elektron kitabxana adlı elektron resurs yaratmışlar. Bu layihənin həyata keçirilməsində başlıca məqsəd türk xalqlarının pərakəndə halda olan kitab abidələrini vahid portalda internet istifadəçilərinə təqdim etməkdən ibarətdir.
azenru

Qasımlı, Məhərrəm. Həmişəyaşar aşıq dastanları / M. Qasımlı // Xalq qəzeti.- 2024.- 8 iyun.- № 120.- S. 10.

Mirməmməd, Gülcahan. Azərbaycan-Kərkük musiqi əlaqələri tədqiq olunur / G. Mirməmməd // Mədəniyyət.- 2024.- 31 may.- № 40.- S. 5.

İsmayılova, Mənsurə. Qərbi Azərbaycan – aşıqlar yurdu: [Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin bu yaxınlarda geniş ictimaiyyətə təqdim etdiyi "Qərbi Azərbaycan aşıqları (poeziya antologiyası)" kitabı haqqında] / M. İsmayılova // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 may.- № 100.- S. 10.

Məlikli, Tofiq. Həmid Araslı və "Kitab-i Dədə Qorqud"un Azərbaycan sərüvəni / T. Məlikli // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 11 may.- № 17.- S. 3.

Verdiyev, İmran. "Kitabi-Dədə Qorqud"da dövlətə xas rəmzlər / İ. Verdiyev // 525-ci qəzet.- 2024.- 7 may.- № 79.- S. 12.

Qurbanqızı, Zümrüd. "Kitabi-Dədə Qorqud" - milli-mənəvi sərvətimiz / Z. Qurbanqızı // Respublika.- 2024.- 9 aprel.- № 73.- S. 7. 

Aslan, Qədir. Qızılvəngli Aşıq Alı / Q. Aslan // Respublika.- 2024.- 5 aprel.- № 70.- S. 7.

Məmmədova, Mətanət. Çərşənbə günündə, çeşmə başında...: [Ustad Aşıq Ələsgər haqqında] / M. Məmmədova // Səs.- 2024.- 20 mart.- № 52.- S. 8.

Məmmədova, Mətanət. Təbiətin və kainatın töhfəsi­ – Novruz! / M. Məmmədova // Səs.- 2024.- 20 mart.- № 52.- S. 5-6.

Əliyeva, İradə. Xoş niyyətlər bayramı / İ. Əliyeva // Azərbaycan.- 2024.- 20 mart.- № 62.- S. 8.

Aydınoğlu, Tahir. Novruz - həyat kitabının yeni səhifədi / T. Aydınoğlu // Xalq qəzeti.- 2024.- 20 mart.- № 62.- S. 12.

Dostəli, Ə. Bölgələrdə Novruz şənlikləri / Ə. Dostəli // Xalq qəzeti.- 2024.- 20 mart.- № 62.- S. 12.

Ağaşahqızı, Yaqut. Elimizə bahar gəlir, xonçalı Novruz gəlir!: Novruz xalqımızın əsrlərdən bəri qoruyub saxladığı və bütün dövrlərdə həmişə əziz tutduğu bayramdır / Y. Ağaşahqızı // İki sahil.- 2024.- 20 mart.- № 52.- S. 4.

Novruzun dünya sorağı: [Novruz bayramı dünyanın bir çox ölkələrində qeyd olunub] // Xalq qəzeti.- 2024.- 20 mart.- № 62.- S. 2. 

Əliyeva, İradə. Saz-söz bayramı / İ. Əliyeva // Azərbaycan.- 2024.- 19 mart.- № 61.- S. 14. 

Orucova, Səhər. İlaxır çərşənbə / S. Orucova // Azərbaycan.- 2024.- 19 mart.- № 61.- S. 14.

Алиев, Рафик. Новруз - праздник с вековыми традициями / Р. Алиев // Новое время.- 2024.- 19 марта.- № 216.- С. 12. 

Ислам, Афет. Праздник, сплачивающий народы: Новруз и его роль в тюркской культуре / А. Ислам // Бакинский рабочий.- 2024.- 19 марта.- № 52.- С. 11.

Sərraf, Ləman. Türk xalqları Novruzu necə qeyd edirlər? / L. Sərraf // Səs.- 2024.- 16 mart.- № 50.- S. 11-12.

Verdiyev, İmran. "Kitabi-Dədə Qorqud"da qadına ehtiram / İ. Verdiyev // 525-ci qəzet.- 2024.- 12 mart.- № 46.- S. 11.

Ismayilova, Laman. Azerbaijani people recall centuries-old traditions associated with Fire element / L. Ismayilova // AzerNews.- 2024.- March 8-14.- № 9.- P. 6.

Həsənli, Həzi. Ulu səslər, isti nəfəslər...: "Aşıq Pəri Məclisi" – 40 / H. Həsənli // Xalq qəzeti.- 2024.- 29 fevral.- № 46.- S. 10.

Qurbanova, Bəsti. Aşıq Ələsgər və Babarəhim Məşrəbi yaradıcılığında oxşar təsəvvüf çalarları / B. Qurbanova // Türküstan qəzeti.- 2024.- 27 fevral-4 mart.- № 8.- S. 13.

Nəbiyeva, Ülkər. Mərasim folkloru xalq ədəbiyyatının mifoloji qaynağıdır / Ü. Nəbiyeva // Azərbaycan.- 2024.- 14 fevral.- № 33.- S. 11.

Qafarlı, Aynur Afət qızı. Ozanlıqdan-dədəliyə, dədəlikdən-aşıqlığa gedən saz-söz sənətinin xəritəsi / A. A. Qafarlı // Olaylar.- 2024.- 2-8 fevral.- № 4.- S. 18.

Sevinc. Xıdır Nəbi bayramı: [AMEA Naxçıvan bölməsinin tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Asəf Orucovun fikirləri] / Sevinc // Həftə içi.- 2024.- 31 yanvar-7 fevral.- № 4.- S. 4.

Sayılov, Qalib. Qazax ailə-mərasim folkloru haqqında fundamental tədqiqat: [görkəmli qazax alimi Kenjexan İslamjanulı Matıjanovun 2023-cü ildə Moskvada rus dilində çap olunmuş "Qazax ailə folkloru" ("Казахский семейный фольклор") kitabı haqqında] / Q. Sayılov, S. Rzasoy // Bakı xəbər.- 2024.- 8 yanvar.- № 1.- S. 15.

Rahtari, Mahirə. Nizami Gəncəvi və folklor / M. Rahtari // Vedibasar.- 2024.- 7-31 yanvar.- № 1/2.- S. 14-15.

Ağbaba, Avtandil. Aşıq Şenlik haqqında dəyərli tədqiqat: [folklorşünas alim Qəşəm Vəliyevin "Çıldırdı Aşıq Şenlik" adlı kitabı haqqında] / A. Ağbaba // Vedibasar.- 2024.- 7-31 yanvar.- № 1/2.- S. 12.

Məcidli, Turqut. Türk xalqlarının təsnifatı və oğuz qolu / T. Məcidli // Vedibasar.- 2024.- 7-31 yanvar.- № 1/2.- S. 3.

Abdulla, Kamal. "Kitabi-Dədə Qorqud"da ilkin demokratik prinsiplər / K. Abdulla, R. Əliyev // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 2 yanvar.- № 2.- S. 3.