Biblioqrafik Məqalələr Bankı

Azərbaycan multikulturalizmi

Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının Azərbaycan, ingilis və rus dillərində hazırladıqları veb sayt və elektron kitabxana Azərbaycan multikulturalizminin mahiyyətini və onun bütün aspektlərini əhatə edir. İstifadəçilərə Azərbaycanda yaşayan bütün xalqları birləşdirən azərbaycançılıq ideologiyasının mahiyyəti, ölkəmizin etnik rəngarəngliyi, mədəni müxtəlifliyi, milli azlıqların təhsili, tolerantlıq ənənələri və s. barədə ətraflı məlumat verilir.
Azərbaycan multikulturalizminə dair kitabların elektron versiyaları “E-Kitabxana” bölməsində istifadəçilərə təqdim edilir. “E-Resurslar” bölməsində multikulturalizmə dair məqalələrin tam mətnləri və mütəmadi olaraq yenilənən məlumat bülleteni ilə tanış olmaq mümkündür. “Multimedia” bölməsində isə istifadəçilər milli azlıqların və azsaylı xalqların adət-ənənələrini, folklorunu özündə əks etdirən video və fotoqalereyalar vasitəsilə əyani məlumat əldə edə bilərlər.
azenruxx

Алиева, С. Толерантность, ведущая к прогрессу: [в Азербайджане мирно уживаются представители разных религий] / С. Алиева // Новое время.- 2023.- 1-4 декабря.- № 162.- С. 13.

Qurbanlı, Ramilə. "Multikultural cəmiyyətdə kitabxanaların rolu": [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında ulu öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi çərçivəsində "Multikultural cəmiyyətdə kitabxanaların rolu" mövzusunda I Beynəlxalq Elmi Konfrans keçirilir] / R. Qurbanlı // Xalq qəzeti.- 2023.- 29 noyabr.- № 260.- S. 10.

Dmitri Savalyev: "Rusiya ilə Azərbaycan arasında mədəniyyətlərarası dialoq dərinləşir" // Azərbaycan.- 2023.- 28 noyabr.- № 259.- S. 7.

Sarıyeva, İradə. Azərbaycanın xristian icmaları dünyadakı ermənipərəst xristian təəssübkeşliyinin əleyhinədir... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2023.- 25-27 noyabr.- № 214.- S. 8.

Qocayev, İsmayıl. Hər kəs sərbəst şəkildə öz inanclarını yaşadır: Azərbaycanda heç vaxt dinlərarası münasibətlərdə hansısa vətəndaşa mənfi münasibət olmayıb: [Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə "Heydər Əliyev siyasəti: tolerantlıq" mövzusunda konfrans keçirilib] / İ. Qocayev // Şərq.- 2023.- 17 noyabr.- № 209.- S. 6. 

Sarıyeva, İradə. Millətlər və dinlərarası həmrəylik azərbaycançılıq ideyasının əsasında dayanır... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2023.- 17 noyabr.- № 208.- S. 8.

Ələddinqızı, Nəzakət. Multikulturalizm və tolerantlığın ünvanı / N. Ələddinqızı // Səs.- 2023.- 16 noyabr.- № 209.- S. 8.

Qurbanova, Leyla. Tolerantlıq – Azərbaycanın böyük mənəvi sərvəti / L. Qurbanova // Xalq qəzeti.- 2023.- 16 noyabr.- № 249.- S. 9.

Cavid. Dini və milli tolerantlığın Azərbaycan modeli: bu gün Beynəlxalq Tolerantlıq Günüdür / Cavid // Xalq cəbhəsi.- 2023.- 16 noyabr.- № 39.- S. 9.

Əliyev, İ. "Azərbaycançılıq" ideyasının dərk olunmasının əsasında birlik ideyası durur / İ. Əliyev // Səs.- 2023.- 3 noyabr.- № 202.- S. 10

Паша, Басти. Сплетение судеб: азербайджанская молодежь любит и ценит жизнь: [встреча с молодыми парнями, русскими по национальности, которые в 44-дневной Отечественной войне наравне с азербайджанцами и представителями других наций и народностей, населяющих Азербайджан, защищали территориальную целостность любимой Родины] / Б. Паша // Бакинский рабочий.- 2023.- 28 октября.- № 198.- С. 7.

Hüseynova, Mahirə. Heydər Əliyevin dil və Azərbaycançılıq siyasəti / M. Hüseynova // Azərbaycan müəllimi.- 2023.- 20 oktyabr.- № 40.- S. 9.

Cavadov, Amil. Multikulturalizmin Azərbaycan modeli / A. Cavadov // Yeni Azərbaycan.- 2023.- 19 oktyabr.- № 191.- S. 6.

Cavadov, Amil. Multikulturalizmin Azərbaycan modeli / A. Cavadov // Yeni Azərbaycan.- 2023.- 18 oktyabr.- № 190.- S. 6.

Ələddinqızı, Nəzakət. Mədəniyyətlərarası dialoq kontekstində körpü: Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycan əsrlər boyu çoxmədəniyyətli və çoxkonfessiyalı cəmiyyətə malik olub" / N. Ələddinqızı // Səs.- 2023.- 4 oktyabr.- № 180.- S. 2.

Sadiq. Multikulturalizm həyat tərzimizdir...: erməni sakinlər reinteqrasiya prosesində bunun canlı şahidi olacaqlar / Sadiq // Yeni Azərbaycan.- 2023.- 4 oktyabr.- № 180.- S. 3.

Masallıda multikulturalizm mövzusunda seminar keçirilib: [Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi "Heydər Əliyev İli" çərçivəsində cari ilin iyun-noyabr aylarında ölkənin 10 rayonunda Ulu Öndərin Azərbaycan multikulturalizminin inkişafında xidmətlərinə həsr olunan seminarlar təşkil edir] // Xalq qəzeti. - 2023.- 3 oktyabr.- № 214.- S. 5.

Cəfərli, Rəşad. Azərbaycanın uğurlu "dövlət-din modeli" Gürcüstanda təqdir edilir / R. Cəfərli // Azərbaycan.- 2023.- 1 oktyabr.- № 213.- S. 5.

Kərimov, Emil. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi irsi, azərbaycançılıq ideologiyası / E. Kərimov // Azərbaycan prokurorluğu.- 2023.- № x/b.- S. 215-217.

Tağıyev, Tahir. Azərbaycanda tolerant mühit - Qarabağın erməni əhalisinin rəvan reinteqrasiyasına imkan açır... / T. Tağıyev // Bakı xəbər.- 2023.- 30 sentyabr-2 oktyabr.- № 175.- S. 8.

Qocayev, İsmayıl. Multikulturalizmin alternativi yoxdur / İ. Qocayev // Şərq.- 2023.- 21 sentyabr.- № 170.- S. 6.

Hacıyev, İnam. Dini və milli tolerantlıq, millətlərarası münasibətlərin inkişaf etdirilməsində Azərbaycan bir nümunədir / İ. Hacıyev // Səs.- 2023.- 16 sentyabr.- № 168.- S. 5.

Hüseynov, Ramiz. Azərbaycançılıq ideologiyasının banisi / R. Hüseynov // Səs.- 2023.- 9 sentyabr.- № 163.- S. 7.

Bayramova, Zümrüd. Din - dövlət münasibətləri / Z. Bayramova // Səs.- 2023.- 5 sentyabr.- № 159.- S. 5.

Sarıyeva, İradə. Müsəlman ölkəsində bütün başqa dini icmalara dövlət yardımı - unikal Azərbaycan nümunəsi... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2023.- 5 sentyabr.- № 157.- S. 8.

Мультикультурализм как образ жизни: Эдвард Роу: Мы заинтересованы в углублении духовных связей религиозной общины штата Юта с Азербайджаном: [о встрече председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с президентом американского Фонда Стирлинга Эдвардом Роу] // Бакинский рабочий.- 2023.- 2 сентября.- № 158.- С. 4.

İsaxanqızı, Elnurə. Azərbaycan dövlətinin milli ideologiyasının özəyini və əsasını azərbaycançılıq təşkil edir / E. İsaxanqızı // Hərbi and.- 2023.- 1 sentyabr.- № 32.- S. 7.

Салманов, Хюгуг. Оптимальная модель развития: история евреев в Азербайджане - наглядный пример мирного сосуществования: [о международной научной конференции на тему "Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа" в Баку] / Х. Салманов // Бакинский рабочий.- 2023.- 1 сентября.- № 157.- С. 1,3.

Bayramova, Zümrüd. Multikulturalizmin unikal məkanı - Azərbaycan / Z. Bayramova // Səs.- 2023.- 31 avqust.- № 156.- S. 9.

Когда Родина для всех одна: в Баку проходит Международная научная конференция "Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа": [Организаторы мероприятия – Центр Дахан при Университете Бар-Илан (Израиль), Бакинский международный центр мультикультурализма, Азербайджанский университет языков, Азербайджанский институт теологии, Академический колледж Ашкелона (Израиль), Международный благотворительный фонд горских евреев СТМЭГИ] // Бакинский рабочий.- 2023.- 31 августа.- № 156.- С. 5.

Бабаев, Агаддин. Верность ценностям: независимо от национальности и вероисповедания нам удалось объединиться в железный кулак, научившись бороться и побеждать: [в Лянкяране прошел Форум азербайджанских богословов, организованный Фондом пропаганды нравственных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики] / А. Бабаев // Бакинский рабочий.- 2023.- 30 августа.- № 155.- С. 5.

Аббасов, Тофик. Полагаясь на идеологию культурного плюрализма: в естественных условиях сосуществования фактор многообразия играет незаменимую роль: [о Бакинской международной конференции "Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа"] / Т. Аббасов // Бакинский рабочий.- 2023.- 29 августа.- № 154.- С. 1,5.

Ələddinqızı, Nəzakət. Dövlət-din konsepsiyasına uyğun möhkəmlənən tolerantlıq mühiti / N. Ələddinqızı // Səs.- 2023.- 26 avqust.- № 153.- S. 10.

Qocayev, İsmayıl. "Azərbaycan dünyanın ən multikultural ölkələrdən biridir": "Ermənistanın Ümumdünya Kilsələr Şurasına yalan məlumatlar verməsi qəbuledilməzdir" / İ. Qocayev // Şərq.- 2023.- 19 avqust.- № 147.- S. 6.

Бабазаде, Абульфаз. Русская с азербайджанской душой: Анастасия Лаврина: Это - моя Родина! Здесь я родилась и выросла, здесь я нашла себя: [интервью с первым заместителем председателя Русской общины Азербайджана, тележурналистом Анастасией Лавриной] / А. Бабазаде // Бакинский рабочий.- 2023.- 16 августа.- № 145.- С. 6. 

Bayramova, Zümrüd. Dünyada alternativi olmayan multikultural dövlət / Z. Bayramova // Səs.- 2023.- 28 iyul.- № 132.- S. 12.

Ayman Mayzek: "Azərbaycanın multikultural cəmiyyət təcrübəsi dünya ölkələri üçün olduqca böyük önəm kəsb edir": [Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə iyulun 25-də Almaniya müsəlmanları mərkəzi şurasının sədri Ayman Mayzek ilə görüşüb] // Azərbaycan.- 2023.- 26 iyul.- № 155.- S. 5.

Şəymən. Öncə əqidə, ideya birliyi olmalıdır: dünya azərbaycanlılarının vahid bir amal ətfarında birləşdirilməsi vacib amildir / Şəymən // Şərq.- 2023.- 26 iyul.- № 129.- S. 6.

Muxtarova, Sevinc. Azərbaycan multikulturalizminin banisi / S. Muxtarova // Elm.- 2023.- 21 iyul.- № 26.- S. 5.

Qarayeva, Sevinc. Dini qurumlarla iş: Azərbaycan dövləti örnək münasibət sərgiləyir / S. Qarayeva // 525-ci qəzet.- 2023.- 21 iyul.- № 126.- S. 14.

В нем жила совесть горских евреев: профессор Агарунов до конца своей жизни оставался бакинцем // Бакинский рабочий.- 2023.- 20 июля.- № 126.- С. 7.

Turan, Anar. Azərbaycan multikulturalizmi bu gün dünyada mədəni zənginlik modeli sayılır: [müsahibimiz AMEA-nın həqiqi üzvü, birinci dərəcəli dövlət müşaviri, Xalq yazıçısı Kamal Abdulladır] / A. Turan // Xalq qəzeti.- 2023.- 20 iyul.- № 150.- S. 9.

Салманов, Хюгуг. Страна огней - колыбель толерантности: для Азербайджана нет больших и малых партнеров / Х. Салманов // Бакинский рабочий.- 2023.- 12 июля.- № 120.- С. 1,4.

Qocayev, İsmayıl. Azərbaycan özünü çoxdan sübut edib: "Biz dünyaya sadəcə neft yox, həm də multikultural dəyərlər, tolerantlıq da ixrac edirik, bunun yollarını göstəririk" / İ. Qocayev // Şərq.- 2023.- 12 iyul.- № 119.- S. 6. 

Ələddinqızı, Nəzakət. Azərbaycan dinlərarası münasibətlərə töhfə verir / N. Ələddinqızı // Səs.- 2023.- 5 iyul.- № 115.- S. 3.

Tağıyeva, Təhminə. Ulu öndər Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsinin gənc nəslin tərbiyəsində rolu / T. Tağıyeva // Əlyazmalar yanmır.- 2023.- № 1.- S. 14-20.

Mir-Bağırzadə, Səmirə. Çin mədəniyyəti və Azərbaycan islam mədəniyyətinə onun təsiri / S. Mir-Bağırzadə // Elm və həyat.- 2023.- № 2.- S. 86-88.

Nuriyeva, İradə. Ulu öndər Heydər Əliyevin azlıqların hüquq və azadlıqlarının qorunmasına dair siyasəti və onun inkişaf istiqamətləri / İ. Nuriyeva // Metafizika.- 2023.- № 2.- S. 19-37.

Bayramova, Yeganə. Dini və milli tolerantlıq...: multikulturalizm həyat tərzimizdir... / Y. Bayramova // Yeni Azərbaycan.- 2023.- 23 iyun.- № 110.- S. 7.

"Heydər Əliyev: multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası": [Azərbaycan Dillər Universitetində Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümü ilə əlaqədar "Heydər Əliyev: multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası" mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi konfransda müxtəlif dövlətlərin ali təhsil müəssisələrindən tanınmış alimlər, rektorlar, ictimai-siyasi xadimlər, ziyalılar iştirak ediblər] // Xalq qəzeti.- 2023.- 23 iyun.- № 132.- S. 5.

Qədimoğlu, Namiq. İslamda türklər və türklərin islamı: [müsahibimiz Egey Universiteti Türk Dünyası Araşdırmaları İnstitutunun yaradıcısı, professor Fikrət Türkməndir] / N. Qədimoğlu, T. Aydınoğlu // Xalq qəzeti.- 2023.- 22 iyun.- № 131.- S. 1,9.

Rzayeva, Məlahət. Din hər şeydən öncə ilahiyyat və mənəviyyat hadisəsidir: onu adiləşdirib zərərli məqsədlər üçün istifadə edilməsinə yol vermək olmaz / M. Rzayeva // Şərq.- 2023.- 22 iyun.- № 108.- S. 6.

Bayramova, Zümrüd. Tolerantlıq və humanitar əməkdaşlıq mərkəzi: Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılmasından 22 il ötür / Z. Bayramova // Səs.- 2023.- 21 iyun.- № 108.- S. 13.

Əliyev, Sabir. Azərbaycanda alman irsi: Göygöldə bu irsə hörmət və diqqət var / S. Əliyev // Azərbaycan.- 2023.- 14 iyun.- № 125.- S. 11.

Hüseynli, Alim. Azərbaycanın multikulturalizm və tolerantlıq modeli dünyada nümunə kimi göstərilir / A. Hüseynli // Olaylar.- 2023.- 9-15 iyun.- № 22.- S. 11.

"Heydər Əliyev: multikulturalizm və tolerantlıq Azərbaycan cəmiyyətinin inkişaf konsepsiyası kimi": [Yeni Azərbaycan Partiyası və Azərbaycanda Rus İcmasının birgə təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans keçirilib] // İki sahil.- 2023.- 6 iyun.- № 98.- S. 4-5.

"Heydər Əliyev: multikulturalizm və tolerantlıq Azərbaycan cəmiyyətinin inkişaf konsepsiyası kimi": [Yeni Azərbaycan Partiyası və Azərbaycanda Rus İcmasının birgə təşkilatçılığı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans keçirilib] // Azərbaycan.- 2023.- 4 iyun.- № 117.- S. 6.

Образец толерантности для всего мира: азербайджанские национальные праздники торжественно отметили в Лондоне: [по случаю Дня независимости Азербайджана и Дня Вооруженных сил Азербайджанской Республики 1 июня в историческом особняке Лондона - "Ланкастер-хаусе" - состоялся торжественный прием] // Бакинский рабочий.- 2023.- 3 июня.- № 97.- С. 1,3.

Ələddinqızı, Nəzakət. Azərbaycanda multikultural mühit: vahid ailə modeli / N. Ələddinqızı // Səs.- 2023.- 25 may.- № 91.- S. 13. 

Bayramova, Yeganə. Azərbaycanın dini tolerantlıq modeli... / Y. Bayramova // Yeni Azərbaycan.- 2023.- 23 may.- № 89.- S. 5.

İsmayılbəyli, Süleyman. Müstəqil Azərbaycanın əsas ideyası, azərbaycançılıq / S. İsmayılbəyli // Olaylar.- 2023.- 19-25 may.- № 19.- S. 11.

Kərimli, Turan. Heydər Əliyev irsi - tolerantlığın ünvanı Azərbaycan / T. Kərimli // 525-ci qəzet.- 2023.- 18 may.- № 85.- S. 7,13.

Бабазаде, Абульфаз. Верность общечеловеческим ценностям: в Баку осуществлены восстановительные работы на христианских кладбищах / А. Бабазаде // Бакинский рабочий.- 2023.- 17 мая.- № 85.- С. 1,7.

Abdalov, Nurlan. Multikulturalizmin və tolerantlığın mərkəzi / N. Abdalov // Respublika.- 2023.- 14 may.- № 100.- S. 5.

Rüstəmov, İlqar. "Missiyamız Azərbaycan–Türkiyə münasibətlərinə böyük töhfələr verməkdir" / İ. Rüstəmov // Xalq qəzeti.- 2023.- 13 may.- № 99.- S. 7.

Qəribli, Məhəmmədəli. Qarabağ ermənilərinə inteqrasiya imkanı - Azərbaycan tolerantlığının yeni təzahürü... / M. Qəribli // Bakı xəbər.- 2023.- 13-15 may.- № 82.- S. 8. 

Şəymən. Azərbaycan dünyanın tolerantlıq mərkəzlərindən birinə çevrilib: ölkəmizdə ayrı-ayrı dinə mənsub millətlər sülh və qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşayır / Şəymən // Şərq.- 2023.- 11 may.- № 80.- S. 6.

Qurbanov, Sadiq. Müstəqilliyə aparan yol - azərbaycançılıq / S. Qurbanov // Azərbaycan.- 2023.- 10 may.- № 96.- S. 11.

Əsgərli, Əlizadə. Heydər Əliyevin siyasi obrazında təzahür edən azərbaycançılıq / Ə. Əsgərli // Xalq qəzeti.- 2023.- 10 may.- № 96.- S. 16.

Əliyev, Adil. Azərbaycançılığın zirvəsi / A. Əliyev // Azərbaycan.- 2023.- 10 may.- № 96.- S. 8.

Sarıyeva, İradə. Azərbaycançılıq ideologiyasının Cənubi Azərbaycan istiqaməti... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2023.- 4 may.- № 76.- S. 8.

Məmmədov, Səbuhi. Azərbaycanda aqrar intibahın banisi / S. Məmmədov // Respublika.- 2023.- 4 may.- № 91.- S. 12.

Cavid. Tolerantlıq həm milli, həm də bəşəri məsələdir: Azərbaycandakı tolerant mühiti bu həqiqəti özündə əks etdirir / Cavid // Xalq cəbhəsi.- 2023.- 4 may.- № 15.- S. 9.

Əmirəliyev, Əmirəli. Ulu öndər və azərbaycançılıq məfkurəsi / Ə. Əmirəliyev // Respublika.- 2023.- 2 may.- № 89.- S. 7. 

Abdulla, Kamal. Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan multikulturalizmin siyasi banisi kimi / K. Abdulla // Ulduz.- 2023.- № 4.- S. 32-34. 

Nəcəfov, Etibar. Multikulturalizmin Azərbaycan modelinin formalaşmasında Heydər Əliyevin rolu / E. Nəcəfov // Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə.- 2023.- № 2.- S. 113-126.

Ulu öndər Azərbaycanda tolerantlığın mükəmməl nümunəsinin əsasını qoyub // Azərbaycan.- 2023.- 27 aprel.- № 85.- S. 6.

Xanəliyev, Vahid. Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyasının tarixi kökləri var / V. Xanəliyev // Azərbaycan.- 2023.- 21 aprel.- № 83.- S. 8.

Badamov, Azər. Heydər Əliyev epoxasının multikultural zənginliyi / A. Badamov // Respublika.- 2023.- 21 aprel.- № 83.- S. 6.

Sevinc. Multikultural dəyərlər Heydər Əliyevin irsidir / Sevinc // Həftə içi.- 2023.- 20-26 aprel.- № 13.- S. 4.

İsmayılqızı, Xuraman. Tolerantlıq: xalqlar və sivilizasiyalararası həmrəylik körpüsü: islamofobiyaya, dini, irqi ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizə metodu olan, insanlara bəşəri dəyərlər aşılayan tolerantlığın əsas prinsipi ədalət, səmimiyyət, qarşılıqlı anlaşmadır / X. İsmayılqızı // İki sahil.- 2023.- 19 aprel.- № 67.- S. 6.

Qocayev, İsmayıl. Azərbaycanda dini dözümlülük, tolerantlıq ən yüksək səviyyədədir: bütün dinlərin nümayəndələri ölkəmizdə öz ibadət və ayinlərini rahat şəkildə yerinə yetirirlər / İ. Qocayev // Şərq.- 2023.- 18 aprel.- № 66.- S. 6.

Ələddinqızı, Nəzakət. Planetimizin tolerantlıq və dözümlülük mərkəzi təhlil: İlham Əliyev: "Azərbaycanda bu gün də müxtəlif etnik qrupların və etiqadların nümayəndələri sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı hörmət və etimad şəraitində yaşayırlar" / N. Ələddinqızı // Səs.- 2023.- 18 aprel.- № 66.- S. 7.

İsmayılov, Pərviz. Cənubi Qafqaz əməkdaşlıq adasına çevriləcək?: ölkəmiz bölgədə tolerantlıq, təhlükəsizlik və tərəfdaşlıq mühiti yaratmaq arzusundadır / P. İsmayılov // Yeni Azərbaycan.- 2023.- 14 aprel.- № 64.- S. 3. 

Алиева, С. Толерантность и мультикультурализм - основа государственной политики / С. Алиева // Новое время.- 2023.- 14-17 апреля.- № 51.- С. 13.

Səmədzadə, Ziyad. Azərbaycanı dünyaya daha yaxından tanıdan qlobal platforma / Z. Səmədzadə // İqtisadiyyat.- 2023.- 13-19 aprel.- № 14.- S. 5.

Dilqəmli, Nicat. Dünya azərbaycanlılarını birləşdirən ideoloji bünövrə: azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği aktualdır / N. Dilqəmli // Yeni Azərbaycan.- 2023.- 13 aprel.- № 63.- S. 5.

Bayramova, Zümrüd. Tolerantlığın ünvanı: Odlar diyarı / Z. Bayramova // Səs.- 2023.- 12 aprel.- № 62.- S. 8.

На повестке - мультикультурализм: газета The Korea Times написала об Азербайджане // Бакинский рабочий.- 2023.- 12 апреля.- № 62.- С. 4.

Azərbaycanda mükəmməl dövlət-din münasibətləri formalaşıb // Azərbaycan.- 2023.- 31 mart.- № 65.- S. 5.

Abbasova, Ayşən Cəbrail qızı. Mədəniyyətlərarası dialoq və azərbaycançılıq ideologiyası / A. C. Abbasova // Dil və ədəbiyyat.- 2023.- № 1.- S. 310-312.

Cəfərova, Nabat Beydulla qızı. Azərbaycanda multikulturalizmin inkişaf tendensiyası / N. B. Cəfərova // Dil və ədəbiyyat.- 2023.- № 1.- S. 210-212.

Qəhrəmanov, Səbuhi Adil oğlu. Heydər Əliyev və çağdaş ədəbiyyatda azərbaycançılıq konsepti / S. A. Qəhrəmanov // Dil və ədəbiyyat.- 2023.- № 1.- S. 159-163.

Алиев, Мамед. Общенациональный лидер Гейдар Алиев и азербайджанская модель мультикультурализма / М. Алиев // Академическая история и мысль.- 2023.- № 1.- С. 85-93.

Kerimov, Eyyub. Azerbaycancılık ideolojisinin kurucusu Haydar Aliyev / E. Kerimov // Akademik tarih ve düşünce dergisi.- 2023.- № 1.- S. 184-190.

Xəlilqızı, Aygün. Heydər Əliyev və Azərbaycan multikulturalizmi / A. Xəlilqızı // Metafizika.- 2023.- № 1.- S. 222-230.

Məmmədli, Nadir. Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasının banisidir / N. Məmmədli // Türkologiya.- 2023.- № 1.- S. 29-36.

Quliyev, Lazım. Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məkfurəsi tanınmış tərtərliləri bir araya gətirdi / S. Cavadov // Azərbaycan.- 2023.- 28 mart.- № 62.- S. 6.

Mammadli, Sabina. Islamophobic tendencies in Armenia & West vs their correlations / S. Mammadli // AzerNews.- 2023.- March 17-23.- № 11.- P. 4.

Ответы на глобальные вызовы: Международная Бакинская конференция по борьбе с исламофобией завершила работу // Бакинский рабочий.- 2023.- 17 марта.- № 49.- С. 6-7.

Гасанов, Раван. Исламофобия без будущего: проблема, которая затрагивает интересы миллионов людей планеты / Р. Гасанов // Бакинский рабочий.- 2023.- 17 марта.- № 49.- С. 6.

Məmmədov, Səbuhi. İslamofobiya ilə mübarizədə akademik platforma / S. Məmmədov // Xalq qəzeti.- 2023.- 17 mart.- № 59.- S. 6.

İsmayıl. Azərbaycan dünyaya həmişə nümunə olub: ölkəmizdəki multikulturalizm çoxsaylı əcnəbi din xadimləri tərəfindən dəfələrlə dilə gətirilib, yüksək qiymətləndirilib / İsmayıl // Şərq.- 2023.- 17 mart.- № 49.- S. 6.

Hüseynli, Alim. Vətənpərvərlik azərbaycançılıq ideologiyasının mühüm amillərindən biridir / A. Hüseynli // Olaylar.- 2023.- 17-30 mart.- № 11.- S. 11.

Həmid, Səxavət. Azərbaycan – dinlərarası qarşıdurmanı sivilizasiyalar alyansına çevirən ölkə / S. Həmid // Xalq qəzeti.- 2023.- 17 mart.- № 59.- S. 6.

Vəliyev, V. Fransanın islamafob problemi: Bakıda Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi (BBMM), Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi (BMTM) və G20 Dinlərarası Dialoq Forumu İslamofobiya ilə Beynəlxalq Mübarizə Gününə həsr olunan "İslamofobiya irqçiliyin və ayrı-seçkiliyin spesifik forması kimi: Yeni qlobal və transmilli çağırışlar" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib / V. Vəliyev // Səs.- 2023.- 16 mart.- № 48.- S. 5.

Məmmədov, Səbuhi. İslamofobiyanın siyasiləşdirilməsi bəşəri təhlükədir: bu xəbərdarlıq Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransın əsas məzmununu ifadə etdi / S. Məmmədov // Xalq qəzeti.- 2023.- 16 mart.- № 58.- S. 3.

Bakıda "İslamofobiya irqçiliyin və ayrı-seçkiliyin spesifik forması kimi: Yeni qlobal və transmilli çağırışlar" mövzusunda beynəlxalq konfrans işə başlayıb // Azərbaycan.  2023.- 16 mart.- № 58.- S. 10-11.

Межрелигиозный диалог против двойных стандартов: в Баку начала работу Международная конференция "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы" // Бакинский рабочий.- 2023.- 16 марта.- № 48.- С. 2.

Бабазаде, Абульфаз. Вызовы и надежды: Ильхам Мамедзаде: В политике Азербайджана соединились сила, мудрость, философия мира и толерантность: [интервью с генеральным директором Института философии и социологии НАНА, доктором философских наук, профессором Ильхамом Мамедзаде] / А. Бабазаде // Бакинский рабочий.- 2023.- 14 марта.- № 46.- С. 8.

Алиев, Рафик. Учебник толерантности / Р. Алиев // Новое время.- 2023.- 14-15 марта.- № 37.- С. 6.

Ələkbərli, Faiq. Güney Azərbaycanda milli maarifçilik: türkçülük/turançılıq və azərbaycançılıq / F. Ələkbərli // Türküstan qəzeti.- 2023.- 14-27 mart.- № 10.- S. 4.

Əliyev, Adil. Azərbaycan beynəlxalq siyasi-intellektual mərkəzə çevrilib / A. Əliyev // Azərbaycan.- 2023.- 14 mart.- № 56.- S. 6.

Dilqəmli, Nicat. Tolerantlıq nümunəsi / N. Dilqəmli // Yeni Azərbaycan.- 2023.- 14 mart.- № 46.- S. 5.

Объединяющая сила идеи азербайджанства // Неделя.- 2023.- 3 марта.- № 61.- С. 8. 

Hüseynli, Alim. Azərbaycançılıq dövlətimizin ideya əsasına çevrilib / A. Hüseynli // Olaylar.- 2023.- 3-9 mart.- № 9.- S. 11.

Rza, Zahid. Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi: ağdaş dövrdə azərbaycançılıq ideologiyası dövlət ideologiyası olaraq öz təsir dairəsini genişləndirməklə ölkəmizin sosial, siyasi, iqtisadi və mədəni cəhətdən daha da inkişaf etməsinə zəmin yaradır / Z. Rza // İki sahil.- 2023.- 1 mart.- № 38.- S. 4.

Аббасов, Тофик. О единстве в культурном многообразии: будущее человечества зависит от способности народов общаться / Т. Аббасов // Бакинский рабочий.- 2023.- 28 февраля.- № 37.- С. 1,8.

Baxşıyev, Samir. Ulu öndər azərbaycançılıq ideologiyasının, milli həmrəyliyin banisidir / S. Baxşıyev // İki sahil.- 2023.- 28 fevral.- № 37.- S. 5.

Əli. Heydər Əliyev: Azərbaycançılıq ideologiyası və diaspor quruculuğu / Əli // Xalq cəbhəsi.- 2023.- 23 fevral.- № 7.- S. 9.

Şəymən. Azərbaycançılıq ideologiyası ən böyük dəyərdir: bu ideya həm daxildə, həm də ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan hər bir azərbaycanlı üçün əsas baza mənbəyidir / Şəymən // Şərq.- 2023.- 22 fevral.- № 33.- S. 6.

Sarıyeva, İradə. Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyası - dövlət və ictimai mənafelərin vəhdət nöqtəsi... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2023.- 22 fevral.- № 33.- S. 8.

Fərəcbəyli, Könül. Heydər Əliyev siyasəti: multikulturalizm və tolerantlıq ideyaları / K. Fərəcbəyli // İki sahil.- 2023.- 22 fevral.- № 33.- S. 4.

Bayramova, Yeganə. Tolerantlığın Azərbaycan modeli: dövlətin nümunəvi din siyasəti... / Y. Bayramova // Yeni Azərbaycan.- 2023.- 22 fevral.- № 33.- S. 4.

Həsənov, İsgəndər. Azərbaycançılıq - keçmişimizi gələcəyimizə bağlayan universal dəyərlər sistemi / İ. Həsənov // 525-ci qəzet.- 2023.- 21 fevral.- № 32.- S. 15.

Hacıyev, İnam. Dini və milli tolerantlıqda dünyaya örnək olan Azərbaycan / İ. Hacıyev // Səs.- 2023.- 21 fevral.- № 32.- S. 3.

Elçin. Azərbaycançılıq ideologiyasının bazası: milli mədəniyyət və mənəvi dəyərlər üzərində inkişaf strategiyası: "Mədəniyyətimiz, mənəvi dəyərlərimiz təkcə milli varlığımızın yox, həm də siyasi varlığımızın, dövlət quruculuğu prosesinin mühüm atributudur" - Heydər Əliyev / Elçin // Səs.- 2023.- 21 fevral.- № 32.- S. 15.

Встреча в парламенте: участники Зимней школы мультикультурализма побывали в Милли Меджлисе / пер. А. Алекперли // Бакинский рабочий.- 2023.- 21 февраля.- № 32.- С. 7.

Гасанов, Раван. Притяжение культурным плюрализмом: в Азербайджане стартует XIII Международная зимняя школа мультикультурализма / Р. Гасанов // Бакинский рабочий.- 2023.- 18 февраля.- № 31.- С. 6.

Ислам, Афет. Модель толерантности в мусульманской стране: Солтанат Равангызы: Наша диаспора вместе с госкомитетом должна сжаться в единый железный кулак!: [интервью с активным членом азербайджанской диаспоры в Нидерландах Солтанат Равангызы] / А. Ислам // Бакинский рабочий.- 2023.- 17 февраля.- № 30.- С. 6.

Abdullayev, Mübariz. Milli dəyərlərin ideoloji təməli: Azərbaycançılıq ideologiyası - xalqımızı birləşdirən dəyər! / M. Abdullayev // Yeni Azərbaycan.- 2023.- 14 fevral.- № 27.- S. 6.

Mirzəbəyli, İttifaq. Tarixi qələbəmizdə ölkəmizdəki bütün xalqların payı var / İ. Mirzəbəyli // Xalq qəzeti.- 2023.- 12 fevral.- № 32.- S. 1-2.

Qəniyev, Elşən. Düşməni birlikdə dəf etdiyimiz kimi, dərdi də birlikdə yenəcəyik: ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqlar da zəlzələdən zərərçəkənlərə dəstək olurlar / E. Qəniyev // Azərbaycan.- 2023.- 12 fevral.- № 32.- S. 6.

Ələddinqızı, Nəzakət. Hörmət və etimada əsaslanan birgəyaşayış modeli / N. Ələddinqızı // Səs.- 2023.- 11 fevral.- № 26.- S. 7.

Cəfərbəyli, Yusif. Vətənpərvərlik əzmi, azərbaycançılıq ruhu / Y. Cəfərbəyli // Azərbaycan.- 2023.- 2 fevral.- № 23.- S. 12.

Cəfərov, Fuad. Azərbaycan-İsrail əlaqələri multikulturalizmin simvoludur / F. Cəfərov // Azərbaycan ordusu.- 2023.- 1 fevral.- № 8.- S. 6.

Qocayev, İsmayıl. Biz tolerant mühitimizlə dünyada sayılıb-seçilmişik: multikultural dəyərlərimizi təkcə sözümüzlə deyil, əməlimizlə də mütəmadi təsdiq etmişik / İ. Qocayev // Şərq.- 2023.- 28 yanvar.- № 16.- S. 6.

Bayramlı, Nardar. Ölkəmiz tolerantlıq məkanıdır: Avropada isə İslam dəyərlərinə hörmətsizlik davam edir / N. Bayramlı // Yeni Azərbaycan.- 2023.- 26 yanvar.- № 14.- S. 5.

Bayramova, Zümrüd. Multikulturalizm həyat tərzimizdir / Z. Bayramova // Səs.- 2023.- 25 yanvar.- № 13.- S. 6.

На пользу исторической родине: Тельман Джалил: В любой стране мира мы должны воспитывать своих детей в духе идеологии азербайджанства: [беседа с одним из самых активных представителей азербайджанской диаспоры в США, руководителем Центра культуры Азербайджана в Нью-Йорке Тельманом Джалилом] // Бакинский рабочий.- 2023.- 25 января.- № 13.- С. 5.

Bayramova, Yeganə. Bizi birləşdirən dəyər!: Milli birliyimizin təməl daşı... / Y. Bayramova // Yeni Azərbaycan.- 2023.- 18 yanvar.- № 9.- S. 5. 

Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti Vatikanda da müsbət qiymətləndirilir // Yeni Azərbaycan.- 2023.- 17 yanvar.- № 8.- S. 4.

Tağıyev, Tahir. Millətlərarası münasibətlərin Azərbaycan modeli dünyaya örnək kimi qalmaqdadır... / T. Tağıyev // Bakı xəbər.- 2023.- 13 yanvar.- № 6.- S. 11.

Бабазаде, Абульфаз. Вопреки стереотипам: Сабина Ибрагимли: Мультикультурализм у нас в крови, и это обусловлено нашей культурой и традициями: [интервью с доктором философии по филологии, координатором по международным программам изучения русского языка как иностранного Сабиной Ибрагимли] / А. Бабазаде // Бакинский рабочий.- 2023.- 11 января.- № 4.- С. 5. 

Tolerantlığın Azərbaycan nümunəsi: kilsələrdə Milad bayramı qeyd edilib // Mədəniyyət - 2023.- 11 yanvar.- № 2.- S. 4.

Qədimoğlu, N. Azərbaycançılıq məfkurəsinin kamil ideoloqu: həm də Əhməd Cavadın məhbəs yoldaşı... / N. Qədimoğlu // Xalq qəzeti.- 2023.- 8 yanvar.- № 3.- S. 10.

Azərbaycanın provaslav xristianları Milad bayramını qeyd ediblər // Azərbaycan.- 2023.- 8 yanvar.- № 3.- S. 7.

Ələkbərli, Faiq. Mənəvi bütövlükdən milli həmrəyliyə / F. Ələkbərli // Xalq qəzeti.- 2023.- 7 yanvar.- № 2.- S. 8.

Multikulturalizm Mərkəzi ili uğurla başa vurdu: BBMM-in 2022-ci ilin yekunlarına dair hesabatı // Ədalət.- 2023.- 7 yanvar.- № 1.- S. 7.

Азербайджанский мультикультурализм: отечественный бренд преподается в 24 университетах мира // Бакинский рабочий.- 2023.- 6 января.- № 1.- С. 7.

Bayramova, Zümrüd. Tolerantlıq mühitində xristian icmasının Milad bayramı: İlham Əliyev: "Azərbaycanın digər etnik-dini qrupları kimi xristian həmvətənlərimiz də öz adət-ənənələrini, dil və mədəniyyətini yaşadaraq ictimai-siyasi həyatımızın bütün sahələrində yaxından iştirak edir" / Z. Bayramova // Səs.- 2023.- 6 yanvar.- № 1.- S. 11.