Biblioqrafik Baza: Məqalələr

Məhəmməd Füzuli. Elektron kitabxana

"Dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin 530 illiyinin qeyd edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamının icrası ilə əlaqədar Prezident Kitabxanasının əməkdaşları görkəmli şair və mütəfəkkir Məhəmməd Füzulinin həyat və yaradıcılığına dair 5 bölmədən ibarət "Məhəmməd Füzuli. Elektron kitabxana" adlı elektron resurs yaradıblar. Elektron resursda Məhəmməd Füzulinin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat, onun şair, filosof, divan janrının görkəmli nümayəndələrindən biri kimi fəaliyyətinə dair müxtəlif dillərdə olan kitab və məqalələrin elektron variantı toplanmışdır. Bu layihənin "Biblioqrafiya" bölməsində Məhəmməd Füzuli haqqında kitab və dövri mətbuat materiallarının biblioqrafiyasından əlavə məcmuələr və avtoreferatlar haqqında da geniş məlumat əldə etmək olar. 

azru

Cümşüdlü, Ruhəngiz. Dahi söz ustadı: [Məhəmməd Füzuli - 530] / R. Cümşüdlü // Azərbaycan.- 2024.- 22 iyun.- № 128.- S. 12. 

Salmanov, Bayram. Ümumtürk ədəbi fikrinin ustadları: [Özbəkistan Yazıçılar İttifaqında "Məhəmməd Füzuli və Əlişir Nəvai: ortaq ədəbi-mənəvi dəyərlərimiz" adlı konfrans təşkil olunub] / B. Salmanov // Respublika.- 2024.- 12 iyun.- № 123.- S. 11.

Cəfərov, Nizami. Füzuli sənətkarlığının Mir Cəlal postulatları: [Məhəmməd Füzuli-530] / N. Cəfərov // Azərbaycan.- 2024.- № 5.- S. 3-21.

Cahangir, Əsəd. Füzuli ili və Teatr günü: 10 mart milli teatr günümüzə / Ə. Cahangir // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 25 may.- № 19.- S. 12-13.

Sahəd, Aytac. "Füzulinin portreti": [sənətşünas Firuzə Ağayeva ilə Xalq rəssamı Tofiq Ağabalayevin "Füzulinin portreti" əsəri haqqında] / A. Sahəd // 525-ci qəzet.- 2024.- 22 may.- № 89.- S. 9. 

Quliyev, Tərlan. Füzuli divanının dibaçəsi / T. Quliyev // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 18 may.- № 18.- S. 30-31.

Səfərova, Zemfira. Füzuli və Azərbaycan musiqisi / Z. Səfərova // 525-ci qəzet.- 2024.- 16 may.- № 85.- S. 8. 

Cahangir, Əsəd. Füzuli ili və Teatr günü: 10 mart milli teatr günümüzə / Ə. Cahangir // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 11 may.- № 17.- S. 14-15. 

Camalov, Kamal. Füzuli irsi: ali ideyalar və yüksək estetik zövq qaynağı / K. Camalov // 525-ci qəzet.- 2024.- 9 may.- № 81.- S. 13.

Bayramlı, Zəkulla. "Şərq şairlərinin günəşi" / Z. Bayramlı // Azərbaycan.- 2024.- 5 may.- № 92.- S. 11. 

Camalov, Kamal. Zəmanəsinin və zəmanəmizin böyük şairi Məhəmməd / K. Camalov // Türküstan qəzeti.- 2024.- 30 aprel-6 may.- № 16.- S. 10. 

Yusifli, Vaqif. Məhəmməd Füzuli – Seydi Əzim Şirvani – Əliağa Vahid. Azərbaycan qəzəlinin üç sütunu / V. Yusifli // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 27 aprel.- № 15.- S. 44-45. 

Cahangir, Əsəd. Füzuli ili və Teatr günü / Ə. Cahangir // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 27 aprel.- № 15.- S. 24-25.  

Əliyeva-Kəngərli, Gülşən. Füzulinin "Rindü-Zahid" əsəri: nəzəri-metodolji yozum / G. Əliyeva-Kəngərli // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 27 aprel.- № 15.- S. 31.

Camalov, Kamal. Zəmanəsinin və zəmanəmizin böyük şairi Məhəmməd / K. Camalov // Türküstan qəzeti.- 2024.- 23-29 aprel.- № 15.- S. 10.

Cahangir, Əsəd. Füzuli ili və Teatr günü / Ə. Cahangir // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 20 aprel.- № 13/14.- S. 22-23. 

Əlioğlu, Məsud. Füzuli və Üzeyir: görkəmli ədəbiyyatşünas alim Məsud Əlioğlunun 1971-ci ildə yazdığı "Füzuli və Üzeyir" məqaləsinin bu gün də aktual olduğunu nəzərə alıb, "Ədəbiyyat qəzeti"nin oxucularına təqdim edirik / M. Əlioğlu // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 20 aprel.- № 13/14.- S. 14-15.

Джафарова, Назмин. Мухаммад Физули - личность, объединившая тюркские народы: [15 апреля начала работу международная научная конференция на тему "Гениальный азербайджанский поэт Мухаммед Физули как продолжатель общемусульманской культуры"] / Н. Джафарова // Вышка.- 2024.- 19-25 апреля.- № 13.- С. 7.

Dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin 530 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans: [AMEA-nın Rəyasət Heyəti, AMEA-nın Humanitar və İctimai Elmlər bölmələri və İraq-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə "Dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli müştərək müsəlman mədəniyyətinin yetirməsi kimi" adlı beynəlxalq elmi konfrans öz işinə başlayıb] // Elm.- 2024.- 19 aprel.- № 13.- S. 2. 

Fərəcov, Savalan. Sözü aşiqanə, fikirləri dahiyanə... / S. Fərəcov // Mədəniyyət.- 2024.- 17 aprel.- № 27/28.

Cahangir, Əsəd. Füzuli ili və Teatr günü / Ə. Cahangir // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 6 aprel.- № 11/12.- S. 34-35.

Könül elçisinin xəbəri...: [Məhəmməd Füzuli-530] // Azərbaycan.- 2024.- № 3/4.- S. 133-142. 

Mirzəli, Ceyhun. Füzulinin “usanmaz sevda” dünyası / C. Mirzəli // Xalq qəzeti.- 2024.- 29 mart.- № 64.- S. 10. 

Zalova, Şəmsiyyə. Eşqin dahi tərənnümçüsünün obrazı təsviri sənətdə: [heykəltaraş F. Əbdürrəhmanov Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli heykəlinin müəllifidir] / Ş. Zalova // 525-ci qəzet.- 2024.- 13 mart.- № 47.- S. 15. 

Mir Cəlal Paşayevin "Füzuli sənətkarlığı” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib // Azərbaycan.- 2024.- 13 mart.- № 56.- S. 11.

Kərimli, Teymur. Füzuli - Azərbaycan poeziya məktəbinin yeni mərhələsi / T. Kərimli // Azərbaycan.- 2024.- 3 mart.- № 49.- S. 11.

Mirzəyev, Ataəmi. Ədəbiyyat İnstitutundan görünən Füzuli / A. Mirzəyev // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 2 mart.- № 8.- S. 19.

Verdiyev, İmran. Məktəbdəki Füzuli: şairin irsinin tədrisi tarixinə bir nəzər: [Məhəmməd Füzuli - 530] / İ. Verdiyev // 525-ci qəzet.- 2024.- 28 fevral.- № 38.- S. 15.

Vəliyeva, Könül. Məhəmməd Füzuli obrazı Azərbaycan təsviri sənətində / K. Vəliyeva // Mədəniyyət.- 2024.- 21 fevral.- № 14.- S. 7.

Nəcəfxanlı, Əli. "Hər sözüm bir pəhləvandır...": [professor Tərlan Quliyevlə müsahibə] / Ə. Nəcəfxanlı // Xalq qəzeti.- 2024.- 20 fevral.- № 38.- S. 14.

Kərimli, Teymur. Qəlb şairinin poetik möcüzəsi: [Məhəmməd Füzuli - 530] / T. Kərimli // Azərbaycan.- 2024.- 18 fevral.- № 37.- S. 11.

Verdiyev, İmran. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəzərindəki Füzuli irsi / İ. Verdiyev // 525-ci qəzet.- 2024.- 15 fevral.- № 29.- S. 10.

Verdiyev, İ. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəzərindəki Füzuli irsi / İ. Verdiyev // 525-ci qəzet 2024.- 15 fevral.- № 29.- S. 10.

Quliyev, Elman. Füzuli sənətinin ecazkarlığı / E. Quliyev // Azərbaycan məktəbi.- 2024.- № 1.- S. 114-122

Hüseyn, Fərid. Zəfər zavalı: Məhəmməd Füzulinin "Bəngü badə" əsəri barədə / F. Hüseyn // Azərbaycan.- 2024.- № 1.- S. 172-179.

Yaqublu, Nəsiman. M.Ə. Rəsulzadə Azərbaycan şairləri haqqında / N. Yaqublu // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 27 yanvar.- № 3.- S. 12-13.

Turan, Anar. Mir Cəlalın "Füzuli sənətkarlığı" monoqrafiyası alman dilində: əsərin Almaniya nəşri ölkəmizdə təqdim olunub / A. Turan // Xalq qəzeti.- 2024.- 27 yanvar.- № 17.- S. 9.

Bayramova, Zümrüd. Bəşəri söz ustadı: Dövlət başçısının Sərəncamına əsasən, dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin 530 illiyi qeyd ediləcək / Z. Bayramova // Səs.- 2024.- 27 yanvar.- № 16.- S. 3.