Biblioqrafik Baza: Məqalələr

Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu

"HEYDƏR ƏLİYEV. Elektron sənədlər toplusu" geniş oxucu kütləsinin istifadəsi məqsədilə sənədlərin rəqəmsal formatda hazırlanması və təbliğini təmin edən kompleks informasiya sistemidir.
Müxtəlif oxucu qruplarının, o cümlədən tədqiqatçıların ümummilli liderin zəngin irsini öyrənməyə çox böyük marağını nəzərə alaraq, internet resursda Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdəki nitqlərinin, çıxışlarının, söhbətlərinin, bəyanatlarının və müsahibələrinin elektron versiyaları ayrı-ayrı başlıqlar altında toplanılmış və illər üzrə xronoloji ardıcıllıqla qruplaşdırılmışdır.
"Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyinin bütün cildlərinin və ümummilli lider haqqında yazılan seçmə kitabların və məqalələrin elektron variantı da resursa daxil edilmişdir. Kitabxananın əməkdaşlarının hazırladıqları “Heydər Əliyev – 100” adlı biblioqrafik elektron nəşr də istifadəçilərin ixtiyarına verilir.
Heydər Əliyev fikirlərindən və görkəmli şəxsiyyətlərin ümummilli lider haqqında söylədiklərindən iqtibaslar da ayrı-ayrılıqda istifadəçilərə təqdim edilir. Heydər Əliyevin həyatının müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotoalbom elektron resursda əks etdirilir.

azru

Azərbaycan Ordusunu müasir müstəqil dövlətimizin memarı və qurucusu olan ulu öndər Heydər Əliyev formalaşdırmışdır / E. Səfərov // Hərbi and.- 2024.- 21 iyun.- № 22.- S. 9.

Qurbanov, Füzuli. Postmüharibə dövründə liderlik / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 21 iyun.- № 127.- S. 5.

Kamal, Mustafa. Müstəqillik tariximizin əbədi ulu öndər səhifəsi / M. Kamal // Respublika.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 13.

Alıoğlu, Salman. Qurtuluşun 31-ci baharı / S. Alıoğlu // Respublika.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 12.

Mehdiyev, Subut. Dahi şəxsiyyətlə görüş xatirələrdə əbədi iz qoyub / S. Mehdiyev // Respublika.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 11.

Əliyev, Talıb. Azərbaycançılıq ideyası xalqımızı zəfərə apardı / T. Əliyev // Respublika.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 11.

Mirzəbəyli, İttifaq. Ulu öndər milli şüurumuzu formalaşdırdı / İ. Mirzəbəyli // Respublika.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 9. 

Məmmədov, Ceyhun. Müdrikliyin və qətiyyətin qələbəsi / C. Məmmədov // Respublika.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 9.

Abdullayev, Vüsal. Unudulmaz dahi şəxsiyyət / V. Abdullayev // Respublika.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 7.

Həsənov, Həsən. Heydər Əliyev: "Xalq dövlət üçün deyil, dövlət xalq üçündür" / H. Həsənov // Respublika.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 8.

Məhərrəmov, Bəhruz. Süqutdan qurtuluşa aparan Heydər Əliyev yolu / B. Məhərrəmov // Respublika.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 7.

Məmmədov, Nuru. Qurtuluş hərəkatının rəhbəri, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi / N. Məmmədov // Respublika.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 6. 

Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günü təntənələri // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 11.

Qasımov, Ələkbər. Ümummilli liderin bioqrafiyasının teatr səhifəsi / Ə. Qasımov // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 10.

Əliyeva, İradə. Qurtuluş missiyası: Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanı məhvolma təhlükəsindən xilas etdi / İ. Əliyeva // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 14.

Qurbanov, Habil. Əbədi Qurtuluş / H. Qurbanov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 13.

Xudadanov, Araz. Böyük uğurların başlanğıcı: əbədi müstəqillik və azadlıq yolu / A. Xudadanov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 12.

Əsgərov, Bəxtiyar. Qurtuluşdan Zəfərə: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Azərbaycan bayrağının dalğalanması milli qurtuluşun ən möhtəşəm təntənəsidir / B. Əsgərov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 11.

Məhərrəmov, Bəhruz. Müasir dövlətçilik təfəkkürümüzün banisi / B. Məhərrəmov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 9.

Qasımlı, Musa. Müstəqillik tarixinin ilk dönüş anı / M. Qasımlı // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 9.

Osmanov, Cavid. Qüdrətli dövlətçiliyin başlanğıc məqamı / C. Osmanov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 8.

Hüseynova, Sevinc. Tariximizin şanlı səhifəsi / S. Hüseynova // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 8.

Бабазаде, Абульфаз. Сила воли лидера: Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в судьбе азербайджанского народа: [беседа с председателем Комитета здравоохранения Милли Меджлиса, академиком Ахлиманом Амирслановым] / А. Бабазаде // Бакинский рабочий.- 2024.- 15 июня.- № 108.- С. 4.

Гасанов, Раван. Масштаб личности в великих делах: Гейдар Алиев. Уникальный человек, сотворивший себ / Р. Гасанов // Бакинский рабочий. - 2024.- 15 июня.- № 108.- С. 4.

Салманов, Хюгуг. Хозяева своей судьбы: общенациональный лидер Гейдар Алиев воплотил самые сокровенные мечты азербайджанцев мира / Х. Салманов // Бакинский рабочий.- 2024.- 15 июня.- № 108.- С. 1,3. 

Байрамов, Айдын. Мы дали достойный ответ всем врагам Азербайджана / А. Байрамов // Каспiй.- 2024.- 15 июня. - № 22.- С. 7.

Rzayev, Tahir. Qurtuluşdan başlanan yol uğurla davam edir / T. Rzayev // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 7.

Fətəliyeva, Sevinc. Qurtuluş məfkurəsi / S. Fətəliyeva // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 7. 

Qurbanov, Sadiq. Müstəqillik mübarizəsinin Milli Qurtuluş zirvəsi / S. Qurbanov // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 6.

İyunun 15-i demokratik Azərbaycanın müstəqil hüquqi dövlət quruculuğu prosesinin başlanğıc tarixidir // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 4. 

Pərvanə. Müstəqillik tarixinin ilk dönüş anı - 15 iyun Milli Qurtuluş Günü / Pərvanə // 525-ci qəzet.- 2024.- 15 iyun.- № 106.- S. 6.

Cəfərli, Rəşad. Milli Məclisin iclasında: müasir müstəqil Azərbaycan dövləti Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsidir / R. Cəfərli // Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 3.

Fərəcov, Ədalət. Azərbaycanda müstəqilliyin xilas günü / Ə. Fərəcov, S. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 7.

Muxtarov, Babək. Vətənə və xalqa xidmətin misilsiz örnəyi / B. Muxtarov // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 6.

İsgəndərov, Anar. Xilaskarlıq missiyası / A. İsgəndərov // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 6.

Hacıyev, İsmayıl. Azərbaycanın gerçək müstəqilliyinin başlanğıc günü / İ. Hacıyev // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 5.

Amaşov, Əflatun. Qurtuluş missiyasından Zəfər salnaməsinə şanlı yol / Ə. Amaşov // Xalq qəzeti.- 2024.- 15 iyun.- № 126.- S. 1,4.

Bayramova, Zümrüd. 15 İyun – Qurtuluşdan Zəfərə! / Z. Bayramova // Səs.- 2024.- 15 iyun.- № 107.- S. 3.

Abdullayev, Mübariz. Qurtuluşdan başlanan tarix...: 15 iyundan Zəfərlərə! / M. Abdullayev // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 15 iyun.- № 107.- S. 2.

Orucova, Nigar. Qurtuluş məfkurəsi: müstəqillik tariximizin dönüş nöqtəsi / N. Orucova // İki sahil.- 2024.- 15 iyun.- № 107.- S. 5.

Məhəbbətoğlu, Qvami. Çağdaş tariximizin 15 iyun salnaməsi / Q. Məhəbbətoğlu // İki sahil.- 2024.- 15 iyun.- № 107.- S. 4. 

Əliyeva, Yeganə. Güclü Azərbaycan həmişə hədəfimiz olub: Milli Qurtuluş Günündən başlanan inkişaf yolu Azərbaycanı tarixi Zəfərə, ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpa edilməsinə qovuşdurdu / Y. Əliyeva // İki sahil.- 2024.- 15 iyun.- № 107.- S. 2.

Əliyev, Azad. Tariximizə qızıl hərflərlə yazılan gün: 15 iyun Azərbaycan xalqı, dövləti üçün qaranlıqdan aydınlığa, uçurumdan zirvələrə, məğlubiyyətdən qələbəyə, inamsızlıqdan ümidə aparan yolun başlanğıcıdır. Bu tarix bir xalqın taleyinin iki fərqli hissəsini birləşdirir / A. Əliyev // Kaspi.- 2024.- 15 iyun.- № 22.- S. 3.

Qismətoğlu, Faiq. Azərbaycana böyük maraq / F. Qismətoğlu // Ədalət.- 2024.- 14 iyun.- № 21.- S. 15.

Novruzov, Kərim. Qurtuluş günü fəlsəfi-psixoloji milli motivasiyadır / K. Novruzov // Ədalət.- 2024.- 14 iyun.- № 21.- S. 7.

Hüseynli, Alim. Azərbaycan müstəqillik tarixi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır / A. Hüseynli // Olaylar.- 2024.- 14-20 iyun.- № 20.- S. 5.

Салманов, Хюгуг. Жизнь во имя народа: Азербайджан гордится гением Гейдара Алиева / Х. Салманов // Бакинский рабочий.- 2024.- 14 июня.- № 107.- С. 1,3.

Abiyev, İsmayıl. Azərbaycanın taleyini dəyişən qurtuluş / İ. Abiyev // Respublika.- 2024.- 14 iyun.- № 125.- S. 4.

Ələddinqızı, Nəzakət. Tərəqqi və inkişafa gedən yol – Milli Qurtuluş Günü / N. Ələddinqızı // Səs.- 2024.- 14 iyun.- № 106.- S. 3.

Quliyev, Arif. Azərbaycan xalqının böyük oğlu / A. Quliyev // Xalq qəzeti.- 2024.- 14 iyun.- № 125.- S. 4.

Hüseynli, Əli. Tarixi uğurların sarsılmaz təməli / Ə. Hüseynli // Xalq qəzeti.- 2024.- 14 iyun.- № 125.- S. 4.

Süleymanov, Süleyman. Müasir Azərbaycan Ordusunun qurulması ümummilli liderimizin yorulmaz fəaliyyətinin məntiqi nəticəsidir / S. Süleymanov // Hərbi and.- 2024.- 14 iyun.- № 21.- S. 9.

Əhmədov, Vüsal. Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan xalqı üçün siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür / V. Əhmədov // Hərbi and.- 2024.- 14 iyun.- № 21.- S. 8.

İsaxan, Elnurə. Azərbaycançılıq ideologiyası - bizi birləşdirən meyar: [YAP Yasamal rayon təşkilatının fəal üzvü Masil Dəmirovun fikirləri] / E. İsaxan // Hərbi and.- 2024.- 14 iyun.- № 21.- S. 7.

Rəfiyev, Akif. 15 İyun ölkəmizin taleyində dönüş anıdır: Heydər Əliyevin adı tariximizə həm də böyük xilaskar kimi düşüb / A. Rəfiyev // Şərq.- 2024.- 14 iyun.- № 105.- S. 7.

Bayramova, Şəymən. Azərbaycanın əsl inkişafı Qurtuluş Günündən başlayıb: ölkədə qayda-qanun bərpa olundu, güclü ordu quruculuğunun təməli qoyuldu / Ş. Bayramova // Şərq.- 2024.- 14 iyun.- № 105.- S. 6.

Musayev, Məhəmməd. Sahibkarlığın Milli Qurtuluşdan başlayan tərəqqi yolu / M. Musayev // Azərbaycan.- 2024.- 14 iyun.- № 125.- S. 6.

Möhbalıyev, Səttar. Qurtuluşun Zəfər təntənəsi / S. Möhbalıyev // Azərbaycan.- 2024.- 14 iyun.- № 125.- S. 5.

İsmayılqızı, Xuraman. Xilaskar / X. İsmayılqızı // İki sahil.- 2024.- 14 iyun.- № 106.- S. 5. 

Rəfiyev, Akif. Müstəqilliyimizin memarı / A. Rəfiyev // 525-ci qəzet.- 2024.- 14 iyun.- № 105.- S. 9. 

Bədirxanlı, İmran. Cəsarət fenomeni / İ. Bədirxanlı // Xalq qəzeti.- 2024.- 14 iyun.- № 125.- S. 3.

Nəbiyev, Bəxtiyar. Uğur tariximizin başlanğıcı: [15 iyun – Milli Qurtuluş günüdür] / B. Nəbiyev // Respublika.- 2024.- 13 iyun.- № 124.- S. 4.

Bayramov, Kamran. Qurtuluşdan başlanan yolun Zəfər zirvəsi / K. Bayramov // Respublika.- 2024.- 13 iyun.- № 124.- S. 4.

Həsənov, Həsən. Qurtuluş Onun missiyası idi / H. Həsənov // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 13 iyun.- № 105.- S. 4. 

Məmmədov, İqbal. Qurtuluşdan Zəfərə... / İ. Məmmədov // Səs.- 2024.- 13 iyun.- № 105.- S. 8-9.

Məmmədova, Mətanət. Qayıdışdan Qurtuluşa, Qurtuluşdan Zəfərə / M. Məmmədova // Səs.- 2024.- 13 iyun.- № 105.- S. 3-4.

Rza, Zahid. 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü hər bir azərbaycanlının qürur, iftixar mənbəyidir / Z. Rza // İki sahil.- 2024.- 13 iyun.- № 105.- S. 3. 

Mirzəbəyli, İttifaq. Qurtuluşun dörd fəsli / İ. Mirzəbəyli // Xalq qəzeti.- 2024.- 13 iyun.- № 124.- S. 1,5.

Sadıqlı, Flora. Qurtuluşdan başlayan yeni neft strategiyası: Prezident İlham Əliyev: "Bu gün Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi yaşamasında, iqtisadi potensialımızın formalaşmasında neft-qaz amili çox böyük rol oynayır" / F. Sadıqlı // Azərbaycan.- 2024.- 13 iyun.- № 124.- S. 1,4.

Гулиев, Ибрагим. Запасы и ресурсы - это еще не все: основу гигантского успеха нефтяной стратегии Азербайджана составляют ключевые события и личности победоносной эпохи: [беседа с членом-корреспондентом НАНА, региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции Рашидом Джеванширом] / И. Гулиев // Бакинский рабочий.- 2024.- 12 июня.- № 105.- С. 6. 

Əkbərov, Cavid. Dövlətçilik tariximizin şanlı səhifəsi: ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycan dərin ictimai-siyasi və iqtisadi böhrandan xilas oldu / C. Əkbərov // İki sahil.- 2024.- 12 iyun.- № 104.- S. 4.

Bütün uğurlarımızın, Zəfərlərimizin başlanğıc tarixi Milli Qurtuluş Günüdür: [YAP Xətai rayon təşkilatının sədri Vüqar Rəhimzadənin 15 İyun - Milli Qurtuluş Gününə fikirlərini KİV-ə bildirib] // İki sahil.- 2024.- 12 iyun.- № 104.- S. 3. 

Гулиев, Ибрагим. Запасы и ресурсы - это еще не все: основу гигантского успеха нефтяной стратегии Азербайджана составляют ключевые события и личности победоносной эпохи: [беседа с членом-корреспондентом НАНА, региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции Рашидом Джеванширом] / И. Гулиев // Бакинский рабочий.- 2024.- 11 июня.- № 104.- С. 6.

İbrahimov, Eldar. Tarixi Zəfərin başlandığı gün / E. İbrahimov // İki sahil.- 2024.- 11 iyun.- № 103.- S. 3.

Sadıqov, Tacir. Bakıdan Astanaya: Heydər Əliyevin Liderliyi Türk dünyasını formalaşdıran əsas amil kimi / T. Sadıqov // Respublika.- 2024.- 9 iyun.- № 121.- S. 5.

Salmanov, Bayram. Xalq-dövlət birliyi sarsılmazdır: [1993-cü il iyun ayının 9-da ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya gəlməsi Azərbaycanın milli qurtuluşunun başlanğıcı oldu] / B. Salmanov // Respublika.- 2024.- 9 iyun.- № 121.- S. 5.

Əliyeva, İradə. Böyük yolun başlanğıcı: 1993-cü il iyunun 9-da ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya qayıdışı Azərbaycanı fəlakətlərdən xilas etdi / İ. Əliyeva // Azərbaycan.- 2024.- 9 iyun.- № 121.- S. 5.

Quliyev, Cəbi. Xilaskarlıq missiyası: 1993-cü il iyun ayının 9-da ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya gəlməsi Azərbaycanın milli qurtuluşunun başlanğıcı oldu / C. Quliyev // Azərbaycan.- 2024.- 9 iyun.- № 121.- S. 5.

Bayramova, Zümrüd. Xalqımızı qurtuluşa aparan Böyük azərbaycanlı / Z. Bayramova // Səs.- 2024.- 8 iyun.- № 102.- S. 8-9.

15 iyun - Milli Qurtuluş Günü: dövlətçilik tariximizin şanlı səhifəsi: "Səs Media Qrup" və ADNSU Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş tədbir keçirib // Səs.- 2024.- 8 iyun.- № 102.- S. 5. 

İsmayılqızı, Xuraman. Dünənimizin, bu günümüzün, gələcəyimizin inam yolu!: 9 iyun 1993-cü ildə milyonların təkidli tələbi ilə Naxçıvandan Bakıya qayıdan ulu öndər Heydər Əliyev bu yolda xalqımıza bələdçilik etdi, özünün xilaskarlıq missiyasını müdrikliklə yerinə yetirdi / X. İsmayılqızı // İki sahil.- 2024.- 8 iyun.- № 102.- S. 4.

Vəliyev, Elçin. Georgi Poltavçenko: Heydər Əliyevlə görüş ömrümün sonuna qədər yaddaşlarda qalacaq: [Rusiya Federasiyası Prezident Akademiyasının (RXTVDX ) Qəyyumlar Şurasının sədri, Sankt-Peterburqun dördüncü qubernatoru Georgi Poltavçenko] / E. Vəliyev // Azərbaycan.- 2024.- 8 iyun.- № 120.- S. 6.

İbrahimov, Eldar. Milli Qurtuluşdan zəfərə gedən yol / E. İbrahimov // Səs.- 2024.- 7 iyun.- № 101.- S. 8.

Məmmədov, Cəmil. Ulu öndərin hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanın inkişafının sarsılmaz təməlləri qoyuldu / C. Məmmədov // Hərbi and.- 2024.- 7 iyun.- № 20.- S. 9.

TÜRKPA-nın 13-cü plenar iclasının iştirakçıları ulu öndərin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər // Azərbaycan.- 2024.- 7 iyun.- № 119.- S. 7.

Cəfərli, Rəşad. Dövlətçiliyin xilas məqamı: 31 il əvvəl süqut ərəfəsində olan müstəqilliyimizi Heydər Əliyevin Qurtuluş missiyası qorudu / R. Cəfərli // Azərbaycan.- 2024.- 5 iyun.- № 117.- S. 11.

Rəhimova, Ülviyyə. Azərbaycan obrazı xarici siyasi diskursda: "Müstəqillik dövründə ingilisdilli mətbuatda Azərbaycan obrazı" kitabı aktual nəşr kimi xüsusi önəm kəsb edir / Ü. Rəhimova // 525-ci qəzet.- 2024.- 4 iyun.- № 97.- S. 12.

Салманов, Хюгуг. Не было бы счастья...: трагедия в Гяндже как отправная точка укрепления государственности / Х. Салманов // Бакинский рабочий.- 2024.- 4 июня.- № 99.- С. 1,3.

Seyidağa, Etibar. 4 iyun qiyamından sonrakı 31 il - ölkə haradan hara gəldi...: götürülən əsas dərs; deputat: “Tarixi zəfərimizin əsası məhz həmin dövrdən Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub” / E. Seyidağa // Yeni Müsavat.- 2024.- 4 iyun.- № 96.- S. 5. 

Xəlilov, Zabit. Ümummilli lider uşaqların sevimlisi idi... / Z. Xəlilov // Respublika.- 2024.- 1 iyun.- № 114.- S. 5. 

Qurbanov, Füzuli. Regional təhlükəsizlik Azərbaycan multilateralizmi kontekstində: Avrasiyanın enerji xəritəsi və çoxtərəfli beynəlxalq əlaqələr / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 1 iyun.- № 114.- S. 5.

В центре внимания - охрана биоразнообразия и окружающей среды: [в НАНА состоялась научно-практическая конференция "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в оздоровлении окружающей среды в Азербайджане"] // Вышка.- 2024.- 31 мая.- № 19.- С. 12.

Ümummilli liderin ekoloji irsi: [Batabat Astrofizika Rəsədxanasında "Azərbaycanda ətraf mühitin qorunmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu" mövzusunda konfrans təşkil edilib] // Xalq qəzeti.- 2024.- 31 may.- № 113.- S. 9.

Qurbanov, Sadiq. Heydər Əliyev və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti irsinə ehtiram / S. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 28 may.- № 111.- S. 10.

İsmayılov, İsa. "Heydər Əliyev - 101: liderin tarixi, tarixin lideri" / İ. İsmayılov // Hərbi and.- 2024.- 24 may.- № 18.- S. 8-9.

Əliyev, Elturan. Ümummilli lider: "AXC az yaşasa da, xalqımızda azadlıq, müstəqillik fikirlərini daha da gücləndirmiş oldu" / E. Əliyev // Hərbi and.- 2024.- 24 may.- № 18.- S. 6.

İsmayılov, İsa. "Heydər Əliyev - 101: liderin tarixi, tarixin lideri" / İ. İsmayılov // Azərbaycan ordusu.- 2024.- 18 may.- № 36.- S. 6.

Bayramov, Şahin. Ulu öndər Heydər Əliyevin zəngin irsi xalqımızın milli sərvətidir / Ş. Bayramov // Respublika.- 2024.- 18 may.- № 103.- S. 9.

Əliyeva, Könül. Multikultural təhlükəsizlik konsepsiyasına yeni töhfə: [akademik Kamal Abdullanın "Heydər Əliyev və multikultural təhlükəsizlik" kitabı haqqında] / K. Əliyeva // 525-ci qəzet.- 2024.- 18 may.- № 87.- S. 14-15.

Bykov, Aleksey. Zamana sığmayan lider: Heydər Əliyevin idarəçilik və varislik fəlsəfəsi: monoqrafiya Azərbaycanın müstəqil inkişaf yoluna işıq salır / A. Bykov // İki sahil.- 2024.- 18 may.- № 88.- S. 5.

Ağammədov, Həzi. Müstəqil Azərbaycanın memarı / H. Ağammədov // Olaylar.- 2024.- 17-23 may.- № 16.- S. 9.

Məmmədova, Mətanət. Müstəqilliyimizin taleyini dəyişən lider / M. Məmmədova // Səs.- 2024.- 14 may.- № 84.- S. 8-9.

Həsənov, Əlisəfa. BAM inşaatçılarının qənaəti: Heydər Əliyev – xalqlar dostluğun önəm verən qüdrətli lider / Ə. Həsənov // Respublika.- 2024.- 14 may.- № 99.- S. 5.

Новрузов, Вахид. Лидер-легенда: Гейдар Алиев задал вектор развития Азербайджана на десятилетия вперед / В. Новрузов // Бакинский рабочий.- 2024.- 14 мая.- № 85.- С. 7.

Мамедзаде, Ильхам. Гейдар Алиев - автор суверенной стратегии развития: к изучению наследия великого лидера необходим новый научный подход / И. Мамедзаде // Бакинский рабочий.- 2024.- 14 мая.- № 85.- С. 7.

Ümummilli liderin əbədiyaşar xatirəsi // Xalq qəzeti.- 2024.- 12 may.- № 98.- S. 6.

Dünyanı heyran qoyan qüdrətli lider // Xalq qəzeti.- 2024.- 12 may.- № 98.- S. 5.

Qurbanov, Füzuli. Heydər Əliyev: dövlətçilik şüuru və milli ideya / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 12 may.- № 98.- S. 5.

Paşayev, Qəzənfər. Ulu öndərə sahilsiz ümmana bənzər sonsuz məhəbbətlə / Q. Paşayev // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 11 may.- № 17.- S. 2.

Qocayev, İsmayıl. Ömrünü xalqına həsr edən дider: Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın tarixində xilaskar kimi əbədi qalacaq / İ. Qocayev // Şərq.- 2024.- 11 may.- № 82.- S. 6.

Musayev, Hümbət. Mükəmməl və mütəhərrik ideya-siyasi xətt / H. Musayev // Respublika.- 2024.- 11 may.- № 97.- S. 1,9.

Əliyev, Azad. Zəfər yoluna işıq salan mayak: bütün həyatını Azərbaycanın inkişafına həsr edən, xilaskarlıq missiyasını sonadək yerinə yetirən Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik irsi sahib olduğumuz əvəzsiz sərvətdir / A. Əliyev // Kaspi.- 2024.- 11 may.- № 17.- S. 5.

SOCAR-da ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib // İki sahil.- 2024.- 11 may.- № 83.- S. 7. 

"Heydər Əliyev irsi: milli maraqlarla bəşəri dəyərlərin vəhdəti": [Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib] // İki sahil.- 2024.- 11 may.- № 83.- S. 5.

"Heydər Əliyev irsi: milli maraqlarla bəşəri dəyərlərin vəhdəti": [Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib] // Azərbaycan.- 2024.- 11 may.- № 97.- S. 12.

Abdullayev, Arzu. Heydər Əliyevin Naxçıvandan başlanan xilaskarlıq missiyası / A. Abdullayev // Xalq qəzeti.- 2024.- 11 may.- № 97.- S. 10.

Paşayev, Qəzənfər. Ümumxalq sevgisinin əbədi ünvanı / Q. Paşayev // Xalq qəzeti.- 2024.- 11 may.- № 97.- S. 10.

Şəkərəliyev, Arif. Heydər Əliyevin iqtisadi siyasəti Azərbaycanı hərtərəfli, sürətli yüksəliş yoluna çıxarıb / A. Şəkərəliyev // Xalq qəzeti.- 2024.- 11 may.- № 97.- S. 9. 

Qurbanov, Füzuli. Heydər Əliyev: dövlətçilik şüuru və milli ideya: fəlsəfi təhlil / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 11 may.- № 97.- S. 8.

Dövlət və hökumət rəsmiləri Fəxri xiyabanda Heydər Əliyevin xatirəsini anıblar // Xalq qəzeti.- 2024.- 11 may.- № 97.- S. 7.

Салманов, Хюгуг. Умение видеть сквозь столетия: общенациональный лидер Гейдар Алиев поэтапно рассчитал стратегию развития Страны огней / Х. Салманов // Бакинский рабочий.- 2024.- 11 мая.- № 84.- С. 7.

Дань памяти великому лидеру: в связи с 101-летием со дня рождения Гейдара Алиева делегация из Азербайджана посетила Астрахань // Бакинский рабочий.- 2024.- 11 мая.- № 84.- С. 7.

Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера на Аллее почетного захоронения // Бакинский рабочий.- 2024.- 11 мая.- № 84.- С. 2.

Qənizadə, Çingiz. İnsanpərvərliyin və humanizmin etibarlı təminatçısı / Ç. Qənizadə // Respublika.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 11. 

Hüseynova, Hicran. Heydər Əliyevin ideyalarını ləyaqətlə davam etdirən Fond / H. Hüseynova // Respublika.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 11.

Hacıyev, Qasım. Tariximizə yeni salnamə yazan lider / Q. Hacıyev // Respublika.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 9.

Hüseynli, Qabil. Ulu öndərin dühası parlaq qələbələrin təməlidir / Q. Hüseynli // Respublika.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 9.

Kamil, Həsən. Böyük şəxsiyyət / H. Kamil // Respublika.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 8.

Əliyeva, Kamilə. Şanlı səhifələrin müəllifi / K. Əliyeva // Respublika.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 7.

Məmmədov, Ceyhun. Milli-mənəvi dəyərlərimizin hamisi / C. Məmmədov // Respublika.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 6.

Məhərrəmov, Bəhruz. Bizi güclü edən lider / B. Məhərrəmov // Respublika.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 5.

Əliyeva, Səbinə. Ümummilli lider Heydər Əliyev və insan hüquqları / S. Əliyeva // Respublika.  2024.- 10 may.- № 96.- S. 4.

Əsədov, Eldar. Müstəqillik tariximiz ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır / E. Əsədov // İki sahil.- 2024.- 10 may.- № 82.- S. 13.

Kamil, Həsən. Böyük şəxsiyyət / H. Kamil // İki sahil.- 2024.- 10 may.- № 82.- S. 12.

Əliyeva, Yeganə. Azərbaycan xalqı yeni əsrə və yeni minilliyə məhz ulu öndər Heydər Əliyev zəkasının işığında qədəm qoymuşdur / Y. Əliyeva // İki sahil.- 2024.- 10 may.- № 82.- S. 11.

Musayev, Hümbət. Mükəmməl və mütəhərrik ideya-siyasi xətt / H. Musayev // Respublika.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 3.

Zaman, Elçin. Ulu öndərin xarici siyasətinin möhtəşəm uğurları: xarizmatikliyi, reallığı qiymətləndirmək bacarığı, geosiyasi hadisələrə çevik münasibəti dahi rəhbərin liderlik missiyasının üstün cəhətləri idi / E. Zaman // İki sahil.- 2024.- 10 may.- № 82.- S. 10.

İsmayılqızı, Xuraman. İnsanları bir məqsəd, amal naminə birləşdirən dahi: taleyinə əbədi yaşam qisməti yazılan ulu öndər Heydər Əliyevin zəkasının məntiqi nəticəsi bu günkü qüdrətli Azərbaycandır / X. İsmayılqızı // İki sahil.- 2024.- 10 may.- № 82.- S. 8.

Fərəcova, Zöhrə. Azərbaycanlı olmağı ilə fəxr edən böyük şəxsiyyət / Z. Fərəcova // Azərbaycan.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 19.

Məhərrəmov, Vahid. Qüdrətli Azərbaycan Ordusunun yaradıcısı / V. Məhərrəmov // Azərbaycan.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 19.

Qəniyev, Elşən. Gerçəkləşən ideya - azərbaycançılıq / E. Qəniyev // Azərbaycan.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 18.

Əliyeva, İradə. Heydər Əliyevin ideyaları işığında / İ. Əliyeva // Azərbaycan.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 16.

Rəhimzadə, Vüqar. Ulu öndərin qətiyyəti, cəsarəti, siyasi nüfuzu müstəqilliyimizin daimiliyini təmin etdi: 1993-cü ildən başlanan inkişaf yolu Azərbaycanı bugünkü zəfərlərinə qovuşdurdu və yeni dövrə qədəm qoymasını şərtləndirdi / V. Rəhimzadə // İki sahil.- 2024.- 10 may.- № 82.- S. 3-5.

Musayeva, Yasəmən. Heydər Əliyevin arzularındakı Qarabağ / Y. Musayeva // Azərbaycan.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 15.

Sadıqlı, Flora. BTC-nin müəllifi və xilaskarı: kəmərin tikintisinin maliyyələşməsi ulu öndərin dünyadakı nüfuzu sayəsində mümkün oldu / F. Sadıqlı // Azərbaycan.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 14.

Kərimov, Qüdrət. Milli inkişafa xidmət edən ideyaların müəllifi / Q. Kərimov // Azərbaycan.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 13.

Quliyev, Cəbi. Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanın yüksəlişinin yeganə təminatıdır / C. Quliyev // Azərbaycan.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 12.

Musayev, Məhəmməd. Azərbaycanda sahibkarlığın dinamik inkişafının təməlində Heydər Əliyev ideyaları dayanır / M. Musayev // Azərbaycan.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 11.

Aslanov, Novruzəli. Azərbaycanın uğurları Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsidir / N. Aslanov // Azərbaycan.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 9.

Rzayev, Tahir. Bünövrə möhkəm olanda / T. Rzayev // Azərbaycan.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 9.

Qurbanlı, Mübariz. Heydər Əliyev yolu / M. Qurbanlı // Azərbaycan.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 8. 

Quliyev, Bəhruz. Böyük Heydər Əliyev və Qalib Xalq! / B. Quliyev // Səs.- 2024.- 10 may.- № 82.- S. 8-10. 

Ağazadə, Söylü. "Azərbaycan deyəndə ağlıma birinci Heydər Əliyev gəlir" / S. Ağazadə // Səs.- 2024.- 10 may.- № 82.- S. 7. 

Heydər Əliyev: yaşayan və yaşadılan irs // Azərbaycan.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 6-7.

Mustafayev, Eyvaz. Ulu öndərin dövlətçilik ideyalarının gerçəkləşdirilməsində tarixi rolu böyükdür / E. Mustafayev // Hərbi and.- 2024.- 10 may.- № 16.- S. 8.

Hüseynova, Mahirə. Böyük azərbaycanlı: Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası / M. Hüseynova // Azərbaycan müəllimi.- 2024.- 10 may.- № 14.- S. 1,3.

Urud, Musa. Heydər Əliyev yolu və tarixi missiyanın uğurlu davamı / M. Urud // Xalq qəzeti.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 9.

Qurbanov, Sadiq. Ulu öndərin həyatının əsas qayəsi Azərbaycanın müstəqilliyi idi / S. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 8.

Qurbanov, Füzuli. Heydər Əliyev: dövlətçilik şüuru və milli ideya: fəlsəfi təhlil / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 7.

Нуриев, Самир. Независимый и целостный Азербайджан - это торжество политического наследия Гейдара Алиева / С. Нуриев // Бакинский рабочий.- 2024.- 10 мая.- № 83.- С. 3-4.

Mərdanov, Misir. Uğurlarımızın memarı / M. Mərdanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 6,10.

Həbibbəyli, İsa. Heydər Əliyev inamının reallıqları / İ. Həbibbəyli // Xalq qəzeti.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 1,5.

Nuriyev, Samir. Müstəqil və bütöv Azərbaycan Heydər Əliyev siyasi irsinin təntənəsidir / S. Nuriyev // Xalq qəzeti.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 1,3-4.

Ulu öndər Moskvada yad edildi: [Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Heydər Əliyev Fondunun Moskvadakı nümayəndəliyi ilə birgə ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş xatirə gecəsi təşkil edib] // Xalq qəzeti.- 2024.- 10 may.- № 96.- S. 2.

Истинный Общенациональный лидер: Гейдар Алиев - величайшая личность в истории Страны огней // Бакинский рабочий.- 2024.- 10 мая.- № 83.- С. 1,5.

Qasımov, Qəhrəman. Qorbaçovu ildırım necə vurdu və yaxud ulu öndər İldırımı necə xilas etdi? / Q. Qasımov // Ədalət.- 2024.- 9 may.- № 16.- S. 9. 

Nəbiyev, Bəxtiyar. Müasir və müstəqil Azərbaycanın memarı / B. Nəbiyev // Respublika.- 2024.- 9 may.- № 95.- S. 8.

Qasımov, Aydın. Xalq üçün yaşanan ömür / A. Qasımov // Respublika.- 2024.- 9 may.- № 95.- S. 7. 

Qəniyev, Elşən. Dövlətin işıqlı gələcəyi: ulu öndərin ideyaları ilə gənclərimiz gələcəyə doğru irəliləyirlər / E. Qəniyev // Azərbaycan.- 2024.- 9 may.- № 95.- S. 15.

Kamal, Rüstəm. "Ulu öndərin yolu ilə irəliləyərək daha uca zirvələri hədəfləmişik" / R. Kamal // Azərbaycan.- 2024.- 9 may.- № 95.- S. 11. 

Sadıqlı, Flora. "O, heyrətamiz rəhbər və səmimi insan idi": Baykal-Amur Magistralını çəkən inşaatçılar Heydər Əliyevi belə xatırlayırlar / F. Sadıqlı // Azərbaycan.- 2024.- 9 may.- № 95.- S. 11.

Əliyeva, İradə. Dahi şəxsiyyət / İ. Əliyeva // Azərbaycan.- 2024.- 9 may.- № 95.- S. 10. 

Əliyev, Adil. Ulu öndərin örnək ömrü / A. Əliyev // Azərbaycan.- 2024.- 9 may.- № 95.- S. 9.

Şəymən. Şərəfli tarix: Heydər Əliyev Fondu 20 ildir ölkəmizin dünyada təbliği və zəngin dəyərlərimizin tanıdılması istiqamətində yorulmaz fəaliyyət göstərir / Şəymən // Şərq.- 2024.- 9 may.- № 81.- S. 6.

Baxşıyev, Samir. Müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyev ideyaları işığında / S. Baxşıyev // Səs.- 2024.- 9 may.  № 81.- S. 11.

Məmmədova, Mətanət. Heydər Əliyev və Naxçıvan / M. Məmmədova // Səs.- 2024.- 9 may.- № 81.- S. 8-9. 

Hüseynov, Nüsrət. Heydər Əliyev və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti / N. Hüseynov // Xalq qəzeti.- 2024.- 9 may.- № 95.- S. 10.

Ulu öndər və uğursuzluğu zəfərə çevirən siyasət: "Xalq qəzeti"nin Goranboyda dəyirmi masa müzakirəsi // Xalq qəzeti.- 2024.- 9 may.- № 95.- S. 8-9.

Лидер во все времена: философия управления и преемственности: [о книге государственного и политического деятеля, депутата Милли Меджлиса, кандидата технических наук Садига Гурбанова "Лидер во все времена: философия управления и преемственности", посвященная изучению деятельности великого государственного деятеля Гейдара Алиева] // Бакинский рабочий.- 2024.- 9 мая.- № 82.- С. 5.

Muradov, Ədalət. Heydər Əliyev və iqtisadi inkişafda təhsilin rolu / Ə. Muradov // Xalq qəzeti.- 2024.- 9 may.- № 95.- S. 7. 

Нахчыванлы, Агия. Код великой нравственности Гейдара Алиева - фундамент Азербайджана / А. Нахчыванлы // Бакинский рабочий.- 2024.- 9 мая.- № 82.- С. 5.

Qurbanov, Füzuli. Heydər Əliyev: dövlətçilik şüuru və milli ideya / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 9 may.- № 95.- S. 5. 

Салманов, Хюгуг. Историю движут титаны: или как Гейдар Алиев решал карабахский конфликт / Х. Салманов // Бакинский рабочий.- 2024.- 9 мая.- № 82.- С. 1,6.

Hüseynova, Fidan. Xalqa həsr edilmiş ömür / F. Hüseynova // İki sahil.- 2024.- 9 may.- № 81.- S. 4.

Qafarlı, Tahirə. Müstəqillik yolumuzun banisi / T. Qafarlı // Həftə içi.- 2024.- 9-15 may.- № 16.- S. 3.

Əmiraslanov, Əhliman. Milli-mədəni irsimizin hamisi, xeyriyyəçilik ünvanı - Heydər Əliyev Fondu / Ə. Əmiraslanov // Bakı xəbər.- 2024.- 9-10 may.- № 80.- S. 4. 

Natiq, Günel. Ya sən, ya da heç kim: ulu öndər Heydər Əliyev və ömür-gün yoldaşı Zərifə Əliyevanın sevgi hekayəti / G. Natiq // 525-ci qəzet.- 2024.- 9 may.- № 81.- S. 8-9.

Hüseynova, Lalə. Heydər Əliyev müasir müstəqil Azərbaycanın qurucusudur / L. Hüseynova // Azərbaycan ordusu.- 2024.- 8 may.- № 33.- S. 4.

Lavrina, Anastasia. Heydər Əliyevin adı Azərbaycan və dünya tarixinə həkk olunub / A. Lavrina // Səs.- 2024.- 8 may.- № 80.- S. 11.

Cavadov, Natiq. Türk dünyasının sönməz günəşi / N. Cavadov // Respublika.- 2024.- 8 may.- № 94.- S. 9.

Qurbanqızı, Zümrüd. Ucalardan-uca: ulu öndərin anadan olmasından 101 il ötür / Z. Qurbanqızı // Respublika.- 2024.- 8 may.- № 94.- S. 8.

Sadıqov, Tacir. Bütün millətlərin arzuladığı rəhbər: BAM xatirələri / T. Sadıqov, N. Abdalov // Respublika.- 2024.- 8 may.- № 94.- S. 7.

Vəliyev, Xanlar. Müasir Azərbaycan – ata dühası və oğul müdrikliyi vəhdətinin şah əsəri / X. Vəliyev // Respublika.- 2024.- 8 may.- № 94.- S. 6.

Bakıda "Heydər Əliyev 101: Türkiyə yüz ili" adlı tədbir keçirilib // Səs.- 2024.- 8 may.- № 80.- S. 3.

Quliyev, Lazım. Mingəçevirdə "Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın xilaskarı və qurucusudur" mövzusunda elmi konfrans keçirilmişdir / L. Quliyev // Azərbaycan.- 2024.- 8 may.- № 94.- S. 14.

Abbasov, İlqar. Azərbaycan dövlətinin xilaskarı və memarı / İ. Abbasov // Azərbaycan.- 2024.- 8 may.- № 94.- S. 13. 

Vəliyev, Ağalar. Heydər Əliyev missiyası / A. Vəliyev // Azərbaycan.- 2024.- 8 may.- № 94.- S. 12.

Fərəcov, Zakir. Sumqayıt Heydər Əliyevin arzuladığı şəhərə çevrilib / Z. Fərəcov // Azərbaycan.- 2024.- 8 may.- № 94.- S. 10-11. 

Qafarova, Sahibə. Tarixin ən qüdrətli Azərbaycanının banisi / S. Qafarova // Azərbaycan.- 2024.- 8 may.- № 94.- S. 1,8.

Cəfərli, Rəşad. Ulu öndər Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin güclü təməllərini yaratmışdır / R. Cəfərli // Azərbaycan.- 2024.- 8 may.- № 94.- S. 1,7.

Nəbiyev, Fəsli. Müasir müstəqil Azərbaycanın memarı / F. Nəbiyev // İki sahil.- 2024.- 8 may.- № 80.- S. 4.

Arifli, Aygün. İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində ulu öndərin imzası / A. Arifli // Xalq qəzeti.- 2024.- 8 may.- № 94.- S. 7.

Qurbanov, Füzuli. Heydər Əliyev: dövlətçilik şüuru və milli ideya / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 8 may.- № 94.- S. 6.

Həsənoğlu, Alqış. "Zamana sığmayan lider: Heydər Əliyevin idarəçilik və varislik fəlsəfəsi" monoqrafiyasının Dövlət Mükafatına təqdim edilməsi obyektiv dəyərləndirmənin təzahürüdür: [Yeni Azərbaycan Partiyası Sədrinin müavini - Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqovun "Yeni Azərbaycan" qəzetinə müsahibəsi] / A. Həsənoğlu // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 8 may.- № 80.- S. 3.

Rzayev, Abbas. Zamanla səsləşən hüquqi islahatların banisi / A. Rzayev // Xalq qəzeti.- 2024.- 8 may.- № 94.- S. 5. 

Məmmədli, Yasəmən. Ulu öndər BAM-da çalışmış azərbaycanlı qadını necə tapmışdı?: soyuq Sibirin bir ömürlük isti xatirəsi / Y. Məmmədli // Xalq qəzeti.- 2024.- 7 may.- № 93.- S. 5.

Əliyev, İlham. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının milli sərvətidir / İ. Əliyev // Səs.- 2024.- 7 may.- № 79.- S. 10.

Ələddinqızı, Nəzakət. Ulu öndər Heydər Əliyev irsi və çağdaş Azərbaycanımız / N. Ələddinqızı // Səs.- 2024.- 7 may.- № 79.- S. 6.

Rzayev, Abbas. Müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin qurucusu / A. Rzayev // Respublika.- 2024.- 7 may.- № 93.- S. 3.

Əhmədov, Elçin. Milli maraqlara əsaslanan xarici siyasətin banisi / E. Əhmədov // Azərbaycan.- 2024.- 7 may.- № 93.- S. 7.

Əkbər, Cavid. Türkiyəli professor: Bu kitab Azərbaycanın siyasi fəlsəfəsini izah edən dəyərli araşdırmadır: [Türkiyənin İbn Haldun Universitetinin rektoru, professor Atilla Arkanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri Sadiq Qurbanovun müəllifi olduğu "Zamana sığmayan lider: Heydər Əliyevin idarəçilik və varislik fəlsəfəsi" kitabı türk dilinə tərcümə edilərək oxuculara təqdim olunub] / C. Əkbər // İki sahil.- 2024.- 7 may.- № 79.- S. 5.

İbramxəlilov, David. Azərbaycan xalqı ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyalarına sadiqdir / D. İbramxəlilov // İki sahil.- 2024.- 7 may.- № 79.- S. 4.

Əsgərov, Asif. Tarix yaradan şəxsiyyət / A. Əsgərov // Azərbaycan.- 2024.- 7 may.- № 93.- S. 6. 

Hüseynli, Əli. Müasir dövlətçilik təfəkkürünün mücəssəməsi / Ə. Hüseynli // Azərbaycan.- 2024.- 7 may.- № 93. - S. 5.

İslamov, Bəxtiyar. Ulu öndərin Azərbaycan gəncliyinə mirası / B. İslamov // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 7 may.- № 79.- S. 4.

Ağayev, Səfa. Heydər Əliyev qalibiyyətinin nəticəsi...: müasir Azərbaycan və onun bugünkü nailiyyətləridir / S. Ağayev // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 7 may.- № 79.- S. 4.

Салманов, Хюгуг. Образец гениальности и величия: несколько штрихов к портрету Гейдара Алиева / Х. Салманов // Бакинский рабочий.- 2024.- 7 мая.- № 80.- С. 1,3. 

Həsənov, Əlisəfa. BAM: ulu öndərin qətiyyətinin, fədakarlığının, müdrik rəhbərliyinin bəhrəsi / Ə. Həsənov // Respublika.- 2024.- 5 may.- № 92.- S. 4.

Abbaszadə, Mahir. Ümumilli lider Heydər Əliyev bizə Vətəni sevməyi öyrətdi / M. Abbaszadə // Respublika.- 2024.- 5 may.- № 92.- S. 4.

Abdullayev, Arzu. Ulu öndərin enerji siyasəti və milli təhlükəsizlik / A. Abdullayev // Xalq qəzeti.- 2024.- 5 may.- № 92.- S. 5. 

Hidayətov, Coşqun. Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti ümummili liderin ideyalarına əsaslanır / C. Hidayətov // Səs.- 2024.- 4 may.- № 78.- S. 8.

Əhmədov, Rövşən. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev yolu Azərbaycanı daim Zəfərlərə aparır / R. Əhmədov // Respublika.- 2024.- 4 may.- № 91.- S. 4.

Nəbiyev, Bəxtiyar. Ulu öndər Heydər Əliyev ideyaları yaşayır və inkişaf edir / B. Nəbiyev // İki sahil.- 2024.- 4 may.- № 78.- S. 5.

Верность богатому наследию: в Конституционном суде состоялась научно-теоретическая конференция, посвященная 101-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева // Бакинский рабочий.- 2024.- 4 мая.- № 79.- С. 4. 

Нуриева, Тамилла. Архитектор независимого Азербайджана: Гейдар Алиев - основоположник идеи азербайджанства как фундамента национального возрождения / Т. Нуриева // Каспiй.- 2024.- 4 мая.- № 16.- С. 8-9.

Novruzzadə, Elnur. Hüquqi dövlət quruculuğunda ulu öndər Heydər Əliyevin böyük rolu vardır / E. Novruzzadə // Hərbi and.- 2024.- 3 may.- № 15.- S. 8. 

Məmmədova, Mətanət. Heydər Əliyev - Azərbaycanın rəmzi / M. Məmmədova // Səs.- 2024.- 3 may.- № 77.- S. 5-6. 

Canbaxışov, Turab. Dahiliyin Heydər Əliyev zirvəsi / T. Canbaxışov // Respublika.- 2024.- 3 may.- № 90.- S. 6.

Ağasəfov, Abil. Müasir tariximizin hər bir səhifəsində ulu öndərin silinməz izi var / A. Ağasəfov // Respublika.- 2024.- 3 may.- № 90.- S. 6.

Möhbalıyev, Səttar. Əbədiyaşar / S. Möhbalıyev // Azərbaycan.- 2024.- 3 may.- № 90.- S. 11.

Rəhimov, Yulduz. Zamana sığmayan liderin həmişəyaşar irsi / Y. Rəhimov, M. Əfəndiyev // Xalq qəzeti.- 2024.- 3 may.- № 90.- S. 8.

Alışov, Anar. Humanizm, mərhəmət, vətənpərvərlik və xeyirxahlıq missiyası / A. Alışov // İki sahil.- 2024.- 3 may.- № 77.- S. 3.

Bayramova, Zümrüd. Ulu öndər Heydər Əliyevin ideyaları yaşayır və qalib gəlir / Z. Bayramova // Səs.- 2024.- 2 may.- № 76.- S. 8-10.

Əsgərov, Ziyafət. Azərbaycan Heydər Əliyevin arzuladığı zirvəyə yüksəlib / Z. Əsgərov // Azərbaycan.- 2024.- 2 may.- № 89.- S. 12.

Aslanov, Bayram. Heydər Əliyev ideyalarını yaşatmaq üçün yola çıxan Fond / B. Aslanov // İki sahil.- 2024.- 2 may.- № 76.- S. 4.

Məmmədov, Ceyhun. Dövlətə və xalqa xidmətin ali meyarı / C. Məmmədov // Respublika.- 2024.- 2 may.- № 89.- S. 8.

Qocayev, Samir. Vətənini zamanın mürəkkəb tarixi-siyasi sınaqlarından uğurla çıxarmış qüdrətli şəxsiyyət / S. Qocayev // Respublika.- 2024.- 2 may.- № 89.- S. 8.

Quliyeva, Zərifə. Heydər Əliyev: zaman, şəxsiyyət və əbədiyyət faktoru... / Z. Quliyeva // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 2 may.- № 76.- S. 4. 

Məmmədov, Məşhur. Müstəqil və müasir Azərbaycanın qurucusu / M. Məmmədov // Respublika.- 2024.- 1 may.- № 88.- S. 6.

İbadov, Anar. Mükəmməl dövlət idarəçiliyi sisteminin banisi / A. İbadov // Azərbaycan.- 2024.- 1 may.- № 88.- S. 7.

Ələkbərov, Urxan. Zamana sığmayan liderin idarəçilik və varislik fəlsəfəsinin konseptual salnaməsi: dövlət mükafatına təqdim edilmişdir / U. Ələkbərov // Azərbaycan.- 2024.- 1 may.- № 88.- S. 7.

Əliyev, İlkin. Heydər Əliyevin böyük şəxsiyyət obrazı bizə və gələcək nəsillərə örnəkdir / İ. Əliyev // Səs.- 2024.- 1 may.- № 75.- S. 10.

Hüseynova, Sevinc. Vətən və xalq naminə fədakarlıq / S. Hüseynova // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 1 may.- № 75.- S. 4.

Əliyev, Abbas. Tərəqqinin təməlində ümummilli lider Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası dayanır / A. Əliyev // İki sahil.- 2024.- 1 may.- № 75.- S. 3.

Наджи, Флора. Гейдар Алиев: о литературе и литературных взаимосвязях / Ф. Наджи // Мир литературы.- 2024.- № 4.- С. 4-5.

Amaşov, Əflatun. Amerikalı diplomatın ulu öndərə hədiyyəsi və fransız senatorun dedikləri / Ə. Amaşov // Xalq qəzeti.- 2024.- 28 aprel.- № 86.- S. 3.

Pənahov, Nihad. Ulu öndərin zəngin fəaliyyəti əsl dövlət idarəçiliyi məktəbinə çevrilib / N. Pənahov // Respublika.- 2024.- 27 aprel.- № 85.- S. 6.

Rzayev, Tahir. Heydər Əliyev Fondu ulu öndərimizin arzularını, əməllərini yaşadır / T. Rzayev // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 27 aprel.- № 73.- S. 5. 

Quliyev, Elçin. Demokratik hüquqi dövlət quruculuğu hər zaman Heydər Əliyev siyasi xəttinin əsasını təşkil edib / E. Quliyev // Hərbi and.- 2024.- 26 aprel.- № 14.- S. 8.

Nəbiyev, Anar. Heydər Əliyev yolu Azərbaycanı tarixi Zəfərə qovuşdurdu / A. Nəbiyev // Respublika.- 2024.- 26 aprel.- № 84.- S. 7.

Abdullayeva, Şəhla. Ümummilli liderin görmək istədiyi Azərbaycan / Ş. A. Abdullayeva // Respublika.- 2024.- 25 aprel.- № 83.- S. 15.

Paşayev, Qəzənfər. Minnətdarlıq duyğusu: ulu öndərə sonsuz məhəbbətin bəhrəsi / Q. Paşayev // 525-ci qəzet.- 2024.- 25 aprel.- № 71.- S. 8.

Novruzov, Vahid. Xalqının gələcək taleyini düşünən lider / V. Novruzov // Respublika.- 2024.- 24 aprel.- № 82.- S. 3. 

Bayramov, Gündüz. Ürəyi Azərbaycanla döyünən ulu öndər! / G. Bayramov // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 24 aprel.- № 70.- S. 4.

Sadıqlı, Flora. "Həmin çətin illərdə belə bir tikinti sahəsinə rəhbərlik etmək böyük hünər idi": bu, BAM-ın inşasında iştirak etmiş hər kəsin ulu öndər Heydər Əliyevin əməyinə verdiyi qiymətdir / F. Sadıqlı // Azərbaycan.- 2024.- 24 aprel.- № 82.- S. 5. 

Hüseynov, Rafael. Heydər Əliyevin Kremlə əzəmətli qayıdışı / R. Hüseynov // Xalq qəzeti.- 2024.- 24 aprel.- № 82.- S. 5.

Qurbanov, Füzuli. Yeni tarixi mərhələdə milli ideya / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 23 aprel.- № 81.- S. 5. 

Əhmədov, Elmar. Heydər Əliyev irsi gələcək nəsillər üçün əsl örnəkdir / E. Əhmədov // Respublika.- 2024.- 21 aprel.- № 80.- S. 3.

Qurbanov, Füzuli. Qüdrətli dövlətə aparan güclü liderlik fəlsəfəsi / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 21 aprel.- № 80.- S. 5.

Cəbrayılov, Ayaz. Tarixi qayıdışın və xilaskarlıq missiyasının uğur düsturu / A. Cəbrayılov // Respublika.- 2024.- 19 aprel.- № 78.- S. 3.

Quluzadə, Natiq. Mənalı ömür yolu ilə daim işıq saçan dahi / N. Quluzadə // Azərbaycan.- 2024.- 19 aprel.- № 79.- S. 7. 

Məmmədov, Tahir. Ümummilli lider bir daha xatırlayarkən... / T. Məmmədov // İki sahil.- 2024.- 19 aprel.- № 67.- S. 3.

Feyizli, Mübariz. Daim yenilənən "Yeni Azərbaycan" / M. Feyizli // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 10 aprel.- № 63.- S. 5.

Əliyev, İlham. Azərbaycan dövlətçilyində Heydər Əliyev fenomeni / İ. Əliyev // Səs.- 2024.- 7 aprel.- № 61.- S. 8-9. 

Quliyev, Aydın. Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixinə icmal baxış: lidersizlikdən doğan faciələr və liderlərin yaşatdığı Zəfərlər... / A. Quliyev // Bakı xəbər.- 2024.- 7-8 aprel.- № 60.- S. 4-5. 

Qurbanov, Füzuli. Liderin gücü: şəxsi keyfiyyətlərlə xalq–lider birliyinin sintezi: fəlsəfi-politoloji təhlil / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 7 aprel.- № 72.- S. 5.

Quliyev, İbrahim. Heydər Əliyevin milli təhlükəsizlik konsepsiyası və müasirlik: [Kamal Abdullanın "Heydər Əliyev və multikultural təhlükəsizlik" kitabı haqqında] / N. İ. Quliyev // Ədəbiyyat qəzeti.- 2024.- 6 aprel.- № 11/12.- S. 14-15.

Qurbanov, Füzuli. Liderin gücü: şəxsi keyfiyyətlərlə xalq-iqtidar birliyinin sintezi: fəlsəfi-politoloji təhlil / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 5 aprel.- № 70.- S. 5.

Ислам, Афет. Прикосновение к великим облагораживает…: в Национальном музее искусств презентована книга народного писателя Эльмиры Ахундовой: [состоялась презентация яркого образца художественно-публицистического дарования народного писателя Эльмиры Ахундовой - 2-томника "Самым большим диссидентом среди вас был я! Гейдар Алиев и творческая интеллигенция"] / А. Ислам // Бакинский рабочий.- 2024.- 3 апреля.- № 58.- С. 6.

Paşayev, Qəzənfər. Ulu öndər və unudulmaz xatirələr / Q. Paşayev // 525-ci qəzet.- 2024.- 2 aprel.- № 56.- S. 11. 

Qurbanov, Füzuli. Heydər Əliyev: milli dövlət quruculuğunun Naxçıvan mərhələsi / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 28 mart.- № 63.- S. 7.

Əliyeva, Mehparə. Milli dövlətçiliyimizin qorunması yolunda atılan qətiyyətli addımlar: 1995-ci il mart ayının 19-da Prezident Sarayında respublikada dövlət çevrilişi cəhdi və onun qarşısının alınması ilə bağlı müşavirə keçirilmişdir / M. Əliyeva // Respublika.- 2024.- 19 mart.- № 61.- S. 6.

Hüseynli, Qabil. Milli dövlətçiliyimiz xilas edildi / Q. Hüseynli // Respublika.- 2024.- 17 mart.- № 60.- S. 7.

İsmayılov, İsa. "Heydər Əliyev İli"nin təntənəsi / İ. İsmayılov // Azərbaycan ordusu.- 2024.- 17 yanvar.- № 3.- S. 1,3.

Əliyeva, Mehparə. Müstəqillik yolunda cəsarətli addım: 14 mart 1991-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan MR-in Ali Məclisi SSRİ-nin saxlanılmasına dair Ümumittifaq referendumunda Muxtar Respublikanın iştirak etməməsi barədə qərar qəbul edib / M. Əliyeva // Respublika.- 2024.- 14 mart.- № 57.- S. 6

Ulu öndərin müdrik siyasəti - uğurlu inkişafa aparan tarixi yol // Hərbi and.- 2024.- 8 mart.- № 9.- S. 9.

Azərbaycan təhsilinin inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri // Hərbi and.- 2024.- 8 mart.- № 9.- S. 4.

Ələddinqızı, Nəzakət. Mart hadisələri: dövlət çevrilişinə edilən cəhd / N. Ələddinqızı // Səs.- 2024.- 7 mart.- № 44.- S. 11.

Qurbanov, Füzuli. Heydər Əliyev: milli dövlət quruculuğunun Naxçıvan mərhələsi: "Bir millət, iki dövlət" kəlamı kontekstində / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 2 mart.- № 48.- S. 9.

Heydər Əliyev və Azərbaycanın milli maraqlara əsaslanan xarici siyasəti // Hərbi and.- 2024.- 1 mart.- № 8.- S. 8-9.

Məmmədova, Mətanət. Ordubad: qədimliklə müasirliyin harmoniyası: ümummilli lider Heydər Əliyev: Ordubad Azərbaycanın incisidir / M. Məmmədova // Səs.- 2024.- 23 fevral.- № 35.- S. 5-6.

Ağayeva, Ziba. Heydər Əliyevin siyasi irsinə dair yeni araşdırma: [Eynulla Mədətlinin "Heydər Əliyevin siyasi irsi: azərbaycançılıq və Azərbaycan-Türkiyə birliyinin fəlsəfəsi" kitabı haqqında] / Z. Ağayeva // 525-ci qəzet.- 2024.- 23 fevral.- № 35.- S. 13.

Sadıqlı, Flora. Üçüncü minilliyin nəhəng mühəndis qurğusu: BTC-nin təməlini Heydər Əliyev qoydu, İlham Əliyev isə bu kəməri möhtəşəm dəhlizlərə qovuşdurdu / F. Sadıqlı // Azərbaycan.- 2024.- 12 fevral.- № 31.- S. 8.

Əsgərov, Bəxtiyar. 100 illik şanlı tarix: Naxçıvan Muxtar Respublikası Prezident İlham Əliyevin timsalında Heydər Əliyev siyasi kursuna sədaqətini, məhəbbətini və etimadını növbəti dəfə göstərdi / B. Əsgərov // Azərbaycan.- 2024.- 9 fevral.- № 28.- S. 11.

Qurbanov, Füzuli. Heydər Əliyevin milli dövlət quruculuğu konsepsiyasının Naxçıvan mərhələsi: "Bir millət, iki dövlət" kəlamı kontekstində / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 6 fevral.- № 25.- S. 5. 

Həsənli, Ağacəfər. Multikultural dəyərlərdən bəhs edən fundamental kitab: [akademik Kamal Abdullanın "Heydər Əliyev və multikultural təhlükəsizlik" kitabı haqqında] / A. Həsənli // 525-ci qəzet.- 2024.- 6 fevral.- № 22.- S. 12. 

Qurbanov, Füzuli. Heydər Əliyevin milli dövlət quruculuğu konsepsiyasının Naxçıvan mərhələsi: "Bir millət, iki dövlət" kəlamı kontekstində / F. Qurbanov // Xalq qəzeti.- 2024.- 4 fevral.- № 24.- S. 10.

İsmayılqızı, Xuraman. Şərqdən doğan Günəşə boylanan diyar: "Mən istəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, arzularım yerinə yetirilsin" söyləyən ulu öndər Heydər Əliyevin arzuları reallaşır / X. İsmayılqızı // İki sahil.- 2024.- 3 fevral.- № 21.- S. 7.

Sahibzadə, Mələk. Ulu öndərin gənclər siyasəti / M. Sahibzadə // 525-ci qəzet.- 2024.- 3 fevral.- № 21.- S. 6.

Səfərov, Aftandil. Tarixi ədalət bərpa olundu / A. Səfərov // İki sahil.- 2024.- 2 fevral.- № 20.- S. 7.

Həsənli, Mirələm Xası oğlu. Rəqəmsal universitet: sahibkarlıq-dövlət əməkdaşlığında Heydər Əliyev irsi / M. X. Həsənli // İqtisadiyyat.- 2024.- 1-7 fevral.- № 4.- S. 4.

Мгновения жизни, подаренной народу: в Бишкеке состоялась презентация книги, посвященной 100-летию Гейдара Алиева // Бакинский рабочий.- 2024.- 31 января.- № 18.- С. 1-2.

Heydər Əliyev siyasətinin alternativsizliyi bir daha təsdiqlənəcək!: [müsahibimiz Milli Məclisin deputatı Məşhur Məmmədovdur] // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 31 yanvar.- № 18.- S. 4.

Müşfiq, Şahanə. Hidayət Orucov: Ulu öndərin dahiliyi Qərbi Azərbaycandan daha aydın görünürdü / Ş. Müşfiq // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 31 yanvar.- № 18.- S. 3.

Əlizadə, Akif. İlin ən böyük hadisələri: torpaq və ədalət zəfəri / A. Əlizadə // Xəzər xəbər.- 2024.- № 1.- S. 56-58. 

"Heydər Əliyev İli"nin təntənəsi // Hərbi and.- 2024.- 26 yanvar.- № 3.- S. 8-9.

Özbəkistan nümayəndə heyəti ulu öndərin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib: [Azərbaycanda səfərdə olan Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin Qanunvericilik Palatası sədrinin birinci müavini Akmal Saidovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Fəxri xiyabanda xalqımızın Ümummilli Lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib] // Azərbaycan.- 2024.- 25 yanvar.- № 15.- S. 2.

Kamal, Mustafa. Heydər Əliyevin prinsipial mövqeyi: 20 Yanvar faciəsinə ilk kəskin etiraz / M. Kamal // Respublika.- 2024.- 20 yanvar.- № 12.- S. 6.

Həbibbəyli, İsa. Müstəqillik yolunun dönməzlik dərsi / İ. Həbibbəyli // 525-ci qəzet.- 2024.- 20 yanvar.- № 11.- S. 8-9.

Əlixanova, Samirə Ramiz qızı. Dahilər ölməz!: "Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam", - Heydər Əliyev / S. R. Əlixanova // Şərq.- 2024.- 20 yanvar.- № 11.- S. 7. 

Ulu öndərin hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycanda milli özünüdərkə dönüş mərhələsinin başlanğıcı qoyuldu // Hərbi and.- 2024.- 19 yanvar.- № 2.- S. 8-9.

Əhmədova, Əsli. "Mən ümummilli liderə sevgimi yarışların qalibi olmaqla reallaşdıra bildim": [Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi (TİAHİ RK) tərəfindən "Heydər Əliyev İli" çərçivəsində təşkil olunmuş idman yarışlarının qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib] / Ə. Əhmədova // Ülfət.- 2024.- 18 yanvar.- № 2.- S. 3.

Orucova, Nigar. Tariximizin qanlı və şanlı səhifəsi: 20 Yanvar həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olub / N. Orucova // İki sahil.- 2024.- 18 yanvar.- № 9.- S. 4.

Məmmədova, Mətanət. Heydər Əliyev və blokada Naxçıvanı / M. Məmmədova // Səs.- 2024.- 17 yanvar.- № 8.- S. 5-6.

Ислам, Афет. Год, объединивший нацию: Абдулла Амирхашеми: Нас, 60 миллионов азербайджанцев, особенно вдохновил Парад Победы в Ханкенди!: [интервью с членом азербайджанской диаспоры в Швеции Абдуллой Амирхашеми Джаванширом] / А. Ислам // Бакинский рабочий.- 2024.- 16 января.- № 7.- С. 6. 

Toğrul. Vaqifin məqbərəsi ona əmanət edilmişdi... / Toğrul // Yeni Azərbaycan.- 2024.- 13 yanvar.- № 6.- S. 4. 

Əlizadə, Hüsniyyə. Müstəqilliyimizin memarı / H. Əlizadə // Ədalət.- 2024.- 12 yanvar. - № 1.- S. 7.

Musayev, Hümmət. İctimai modellə reallaşan ideyalar / H. Musayev // Respublika.- 2024.- 12 yanvar.- № 5.- S. 2-3.

Möhbalıyev, Səttar. Yüksəlişin Naxçıvan nümunəsi: Heydər Əliyevin xilaskarlığı ilə blokadadan inkişafa çıxan muxtar respublika İlham Əliyevin liderliyi sayəsində modern intibahın təntənəsini yaşayır / S. Möhbalıyev // Ülfət.- 2024.- 11 yanvar.- № 1.- S. 1-2. 

Салманов, Хюгуг. Навстречу великим свершениям: "Год Гейдара Алиева" был крайне успешным для Азербайджана / Х. Салманов // Бакинский рабочий.- 2024.- 11 января.- № 4.- С. 1,7.

Möhbalıyev, Səttar. Yüksəlişin Naxçıvan nümunəsi: Heydər Əliyevin xilaskarlığı ilə blokadadan inkişafa çıxan muxtar respublika İlham Əliyevin liderliyi sayəsində modern intibahın təntənəsini yaşayır / S. Möhbalıyev // Azərbaycan.- 2024.- 8 yanvar.- № 1.- S. 6.  

Sadıqov, Bəxtiyar. Hamının sevdiyi insan: "Heydər Əliyev İli" başa çatdı, Heydər Əliyev illəri davam edir / B. Sadıqov // Azərbaycan.- 2024.- 8 yanvar.- № 1.- S. 4-5.